پرچمی برافراشتە برخاستە از چپ

نوزده بهمن سالروز سیاهکل را به تمام رهروان و رفقای این جنبش رهایی بخش تبریک می گوئیم و یاد و خاطره تمامی رفقای مبارز و جانباخته ای که امروزه در جمع ما حضور ندارند را ارج می نهیم. ما به اندیشه های انسانی و مبارزاتشان که جاودانه است وفاداریم و سر تعظیم فرو می نهیم.

 


در حالیکه خاطرات تلخ و شیرین رفقا را می خواندیم، اشک بر چشمانمان جاری می شد. هم اشک شادی بود برای رفقایی که طی نیم قرن مبارزه خستگی ناپذیر هنوز بر باورهای خود ایستادەاند و با اعتقاد و ایمان برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی همچنان جانانه در سنگر مبارزەاند؛ و اشکی حسرت بار و اندوهگین برای انسانهای آرمانخواهی که زندگی خود را فدای آرمانهای ارزشمندشان نمودند و دریغا امروز در میان ما نیستند.

نوزده بهمن یادآور طلوع  روشنایی از دل ظلمت و تاریکی، و زدن جرقه ای نویدبخش و حرکت جسورانه ای است در سیاهکل با تکیه بر دیدگاه چپ و قدمتی به درازای پنج دهه مبارزات خستگی ناپذیر توسط انسانهای والایی که در سپهر سیاسی ایران با شجاعت و رشادت خود و با دادن هزینه های انسانی، جان و خون خود را نثار درخت تنومند آزادی و سوسیالیسم کردند و یادگارها و آموزه های ارزشمندی را برای نسلهای آینده به جا گذاشتند.

امروز اگر به تاریخ پر فرازو نشیب جنبش سیاهکل نظری بیافکنیم با توجه به همە ناملایمات و ضربات مهلکی که به این جنبش زده شده است، ولی خوشبختانه توانسته ضمن داشتن تجربیات وافر و با طرح دیدگاههای انتقادی و آموزنده، شجاعانە و بشیوه مستمر اقدام به بازسازی و نوسازی خود بنماید و با اتخاذ مشی و رویکردهای نوین به نیرویی مدرن و امروزی تبدیل شود و سرافرازانه در سپهر سیاسی ایران به حیات و مبارزات خود ادامه دهد.

نوزده بهمن سالروز سیاهکل را به تمام رهروان و رفقای این جنبش رهایی بخش تبریک می گوئیم و یاد و خاطره تمامی رفقای مبارز و جانباخته ای که امروزه در جمع ما حضور ندارند را ارج می نهیم. ما به اندیشه های انسانی و مبارزاتشان که جاودانه است وفاداریم و سر تعظیم فرو می نهیم.

به امید روزهای درخشان و طلوع و شروع فردای بهتر و جوانه زدن نهال آزادی.

جمعی از یاران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از کردستان

 

منبع: 
نشریه کار آنلاین
بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: