سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت برگزار می کند

پنجاە سال مبارزە و امید. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برگزار می کند.

پنجاە سال مبارزە و امید. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برگزار می کند.

برنامە ها شامل: سخنرانی، خاطرەگوئی، نمایش ویدئو، موزیک و دکلمە.

سخنرانان: رضا جوشنی، رقیە دانشگری، مریم سطوت، بانو صابری، راحلە طارانی و همراە با پیام صوتی زهرە تنکابنی.

گروە موزیک الوند، بهرخ، بیژن میثمی.

یکشنبە ١٩ بهمن ١٣٩٩ برابر با ٧ فوریە ٢٠٢١

ساعت : ١٨:٣٠ تا ٢٢:٠٠ بوقت اروپای مرکزی، ساعت ٩ تا ١٢:٣٠ بوقت تهران.

مشخصات ورود بە سامانە زوم:

ID: 88418515122 pascode: 577433

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

منبع: 
نشریه کار آنلاین
برگرفته از: 
نشریه کار آنلاین
بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: