حکم مضحک خامنه ای: در دهه فجر برسردرهرخانه ای پرچم جمهوری اسلامی بزنید!۶۲۰ کلیک ‫۲۰٫۷۰۶

فکربکری که خامنه ای برای برای ابراز وجود و دهان کجی به دشمنان در ایام دهه فجرتدارک دیده ، آن هم در شرایطی که پاندومی کرونا دکان مذهب و ریاء را با کسادی شدیدی مواجه ساخته است!

اخیرا گلپایگانی رئیس آبدارباشی بیت گفته بود که اگر حضرت آقا لب به جنبانند، میلیون ها نفر به خواست ایشان در ایران و جهان بیرون می ریزند! حالا پس از ممنوعیت واکسن آمریکائی و انگلیسی، که هم چون تف سربالا بروی مبارکشان برگشت، سوای بیانیه های کارگری و کنشگران سیاسی و کمپین های گسترده مجازی، که با جان مردم بازی نکنید و واکسن مطمئن بخرید!،

بسیاری از دست اندرکاران دولت و ارکان های نظامی خودرژیم هم با مشاهده اوج بلاهت موجود در این حکم مضحک و غیرقابل دفاع و نیز خشم مردم، عملا در شکستن حرمت فتوای رهبرشان با هم کوس و رقابت گذاشته اند وبرخی رندها فتوای سیستانی را هم که خلاف فتوای خامنه ای است گرفته اند تا حکم تحریم «رهبرمعظم» را به یک سکه پول سیاه تبدیل کنند. باری، خامنه ای که از تهاجم پاندمی کرونا و بی رونق شدن دکان ریای مذهب و بزرگداشت ها و بویژه سالگردانقلاب اسلامی که همواره برایشان اهمیت ویژه ای داشته است، خشمگین و پریشان احوال شده، ظاهرا با امدادهای غیبی این فکرمشعشانه به کله اش خطور کرده تا بلکه از این طریق قدری از کسادی دکان ریا بکاهد. که مطابق آن برسردر هرخانه ای پرچم جمهوری اسلامی نصب شود. بعیداست که او از نفرت انباشته شده مردم به هرچه که نشانی از نظام با خود دارد واقف نباشد و قاعدتا اگر عقلش را بالکل از دست نداده باشد بخواهد بدست خود انزوای پرشکوه نظام را به نمایش بگذارد!. شاید در دنیای مالیخولیائی خود فکرکره که چنین اقدامی یک دهن کجی بزرگ به دشمن است و از آنجا که فرمانده کل قواهم هست، لابد بر بسیج و سپاه وهمه ذوب شدگان فرض است که حکم فرمانده اشان را به اجرابگذارند! او که این روزها با خلع یدکامل از دولت، مست قدرت شده و حرف اول و آخر را می زند، نفهمیده که فی الواقع بیش از هر زمانی بی زره و آسیب پذیرشده و هرکدام از این نوع هذیان گوئی ها تا چه میزان در ریزش اقتدار و زوال قدرتش مؤثرند و تا چه حد خود را بطورمستقیم در تیررس چک مردم قرارداده است.......

منبع: 
http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2021/01/blog-post_29.html#more
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: