دعوت به همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

 دعوت به همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
دعوت به همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: