افزایش شمار فقرا در ایران و دریافت حقوق‌های نجومی در نهادهای ولی فقیه!