دستگاههای اطلاعاتی رژیم کدامند؛ کسب اطلاعات سری و لیست ترور احتمالی !

در جمهوری جهل و جنایت جمهوری اسلامی همه چیز امنیتی است از کلمه رقص تا پستان گاو امنیتی است چه برسد به مخالفین آشکار و پنهان رژیم اسلامی ؛ در این برنامه ابتدا در باره فهرستی از دستگاههای اطلاعاتی ایران ؛ اهداف جاسوسی ، اپوزیسیون و اخبار محرمانه ؛ اشکال نفوذ ؛ اهداف آن ؛ تاثیر گذاری سیاسی ؛ ارتش سایبری ؛ لیست افراد و اشخاصی که در لیست احتمالی ترور ویاربایش از سوی باندهای تروریستی رژیم قرار دارند
منبع: 
ایرانگلوبال
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: