ریشه های وحشت از ترک و زبان ترکی در ایران از کجا سرچشمه می گیرد؟

بخش سوم
چرا این همه حساسیت در بین ملت فارس به نام خلیج فارس وجود دارد؟
این همه نام هست در ایران، مثلا برای برطرف کردن سو تفاهم تبعیض می توانند، اسامی مثل خلیج ایران، بگذارند، ولی چرا اصرار دارند که حتما این مناطق نفتخیز خلیج فقط و فقط بنام ملت فارس درج و ثبت گردد، اصرار آنها بر می گردد به این موضوع  که حتی آنها حساب آنجایش هم را کرده اند که در صورتکه ایران تجزیه شود آن مناطق نفتحیز بطور کامل بنام ملت فارس ثبت شود، و اگر آنها به ایران فکر می کردند چه نیازی بود

چرا این همه حساسیت در بین ملت فارس به نام خلیج فارس وجود دارد؟
این همه نام هست در ایران، مثلا برای برطرف کردن سو تفاهم تبعیض می توانند، اسامی مثل خلیج ایران، بگذارند، ولی چرا اصرار دارند که حتما این مناطق نفتخیز خلیج فقط و فقط بنام ملت فارس درج و ثبت گردد، اصرار آنها بر می گردد به این موضوع  که حتی آنها حساب آنجایش هم را کرده اند که در صورتکه ایران تجزیه شود آن مناطق نفتحیز بطور کامل بنام ملت فارس ثبت شود، و اگر آنها به ایران فکر می کردند چه نیازی بود که در استادیوم های ورزشی فارس زبانان خود را برای خلیج عربی هلاک می کنند، طوری وحشتزده اند که گویا کسی می خواهد محصولات نفت خلیج را از دست اینها بقاپد، البته تنها در زمینه اقتصاد اینطور نیست در زمینه فرهنگ و هنر هم اینطور است، اگر دقت کرده باشید تا یک سخنراتی آتشین و یا یک برنامه آشپزی اجرا می کنند، با مناسبت و بدون مناسبت یک آهنگ سوزناک فارسی در جوارش پخش می کنند، و مثل نفت خلیج فارس وحشت دارند که موسیقی ملل دیگر جای موسیقی آنها را پر کند، و موسیقی فارسی خدای ناکرده در سایه بماند، و برتریت زبان و موسیقی فارسی زیر سئوال برود 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: