پاسخ دکتر دوشوکی وفرزین بستجانی به سوالات ف. م. سخن از اپوزیسیون!

کارِ پیام نوین شاهزاده به کجا انجامید؟ صدور این پیام با عدم صدور آن چه فرقی داشت؟ مردم ایران، چه فایده ای از صدور این پیام نصیب شان شد؟ -از شورای مدیریت گذار حسن شریعتمداری با آن همه سر و صدا و دارام دورومی که موقع تاسیس اش به راه انداختند و فقط در مورد یک قلم پرچم بدون شیر و خورشید نشان شان، ساعت ها و روزها عمر اهل سیاست ایرانی را تلف کردند چه خبر؟! -جایزه گذاشتن برای سر «شیرین نجفی» به کجا انجامید؟

: آخر عاقبت این کارها و طرح ها چه شد؟ -کارِ پیام نوین شاهزاده به کجا انجامید؟ صدور این پیام با عدم صدور آن چه فرقی داشت؟ مردم ایران، چه فایده ای از صدور این پیام نصیب شان شد؟ -از شورای مدیریت گذار حسن شریعتمداری با آن همه سر و صدا و دارام دورومی که موقع تاسیس اش به راه انداختند و فقط در مورد یک قلم پرچم بدون شیر و خورشید نشان شان، ساعت ها و روزها عمر اهل سیاست ایرانی را تلف کردند چه خبر؟! -جایزه گذاشتن برای سر «شیرین نجفی» به کجا انجامید؟ چنین جایزه گذاشتنی، چه درهایی را به روی کسانی که می خواهند یا دارند با جمهوری اسلامی مبارزه می کنند گشود؟! -مسیح علی نژاد، طرحی ضد ورزش زنان ریخت با عنوان تحریم بین المللی ورزش زنان ایران. عاقبت این طرح چه شد و کدام نهادهای بین المللی معتبر، فدراسیون های ایران را تحریم کردند؟! این مورد، خاصه این روزها که مردکی جاهل و گردن کلفت مربی اسکی زنان را از سفر برای مسابقه محروم کرده معنا پیدا می کند. این مطلب اگر چه تلخ است ولی با بد دلی نوشته نشده است. لطفا به جای پرخاش کمی به این موضوعات بیندیشید و دستکم بگویید اگر این کارها انجام نشده، کدام کارهای مفید در مبارزه با حکومت نکبت اسلامی انجام شده است....

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: