شکنجه، کشتار و اعدام زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم

خواهان آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی است و پشتیبانی خود را از دادخواهی مادران و خانواده های داغدار اعلام می کند. تنها راه نجات و تامین آینده مطمئن برای جوانان و آینده ایران بر کناری نظام جمهوری اسلامی است. برای گذر از جمهوری اسلامی زنان و برابری خواهان به همراه سایر اقشار جامعه باید همراه و همگام شوند.

 

شکنجه، کشتار و اعدام زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم و از دادخواهی مادران و خانواده های داغدار پشتیبانی می‌کنیم.

 

رژیم اسلامی در طول عمر ۴۲ ساله اش همواره جان های عزیزی را گرفته است و هرروز به شدت سرکوب ، شکنجه ، کشتار و اعدام افزوده است. زندان ها مملو از زنان و مردان جوانیست که فقط برای حقوق انسانی خود اعتراض کرده اند . رژیم اگر نتواند برای جوانان زندانی پرونده سازی کند و آنها  را به اعدام محکوم کند، تحت شکنجه های قرون وسطا یی آنها را کشتار می کند . آخرین نمونه قتل بهنام محجوبی است که بدلیل شرکت در تجمع درویشان حکم دوسال زندان داشت.

جوانان ایران چیزی جز حقشان یعنی آینده ای روشن و پرامید نمی خواهند. اما نظام جمهو ی اسلامی جواب جوانان را با گلوله ، زندان ، شکنجه و کشتار می دهد.

جوانان اعم از زن و مرد آینده سازان و مهمترین ثروت یک کشورند. جمهوری اسلامی با سرکوب کردن این نیروی عظیم، آینده کشور را بسرعت به نابودی می کشاند.

جان زندانیان سیاسی–عقیدتی در زندان در خطر است و مادران و خانواده های آنان در شرایط بسیار غمناکی بسر می برند.

خواهان آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی است و پشتیبانی خود را از دادخواهی مادران و خانواده های داغدار اعلام می کند. تنها راه نجات و تامین آینده مطمئن برای جوانان و آینده ایران بر کناری نظام جمهوری اسلامی است. برای گذر از جمهوری اسلامی زنان و برابری خواهان به همراه سایر اقشار جامعه باید همراه و همگام شوند.

کار گروه سیاسی و ارتباطات عمومی

 زنان برای آزادی و برابری پایدار

اول اسفند ۱۳۹۹ / 19 فوریه 2021

wsfe_2020@pm.me

https://www.facebook.com/talangur

 

زنان برای آزادی_برابری پایدار (@w.s.f.e_2020) • Foton och videoklipp på Instagram

https://t.me/talangurchannel

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: