دکتر علی نیری:"نرد عشق با پسامدرنیسم !"در دفتر پژوهش حزب مشروطه ايران

دکتر علی نیری:"نرد عشق با پسامدرنیسم !"در دفتر پژوهش حزب مشروطه ايران

سخنرانی : #دکتر_علی_نیری ( فیزیکدان , کوشاگر اجتماعی - سیاسی ) در دفتر پژوهش #حزب_مشروطه_ايران(ليبرال دمکرات)
۱۴ فوریه ۲۰۲۱

موضوع : " نرد عشق با پسامدرنیسم ! از ادبیات و معماری تا علم و سیاست "

لینک فایل صوتی تلگرام:
https://t.me/hezbemashrootehIRAN/8988
#نه_به_جمهورى_اسلامى
#تحريم_انتخابات
#پیمان_نوین

#حزب_مشروطه_ايران_ليبرال_دمکرات
#Constitutionalist_Party_Of_Iran (Liberal Democrat)

منبع: 
حزب مشروطه ایران ليبرال دمکرات​
برگرفته از: 
حزب مشروطه ایران ليبرال دمکرات​
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: