چرا رساندن اطلاعات دقیق به مردم روز به روز سخت‌تر می‌شود؟