راز ماندگاری نظام تا بحال چه بوده است؟

مسائل گذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه
گفتگوی کوروش‌ پارسا با فرزانه بذرپور، جمهوری‌خواه تحول‌ طلب و‌ عضو‌ سابق‌ نهضت آزادی ایران در‌ مورد:
چگونگی ‌مدیریت بحران در جمهوری اسلامی؟
آیا مجموعه بحران ها ضرورتا به تضعیف و‌ گذار از جمهوری اسلامی تبدیل می شود؟
آیا بحران فیصله بخشی را در حکومت وجود دارد؟
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان پنجم اسفند ماه ۱۳۹۹
https://rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: