تحریم فعال "انتخابات" فرمایشی ریاست جمهوری

هموطن
شما نیز در قبال برگزاری این معرکه و نمایش مسؤل هستید. حضور در پای صندوق های رای و رای دادن به منزله مشروعیت بخشیدن و همکاری با یکی از جنایتکارترین حکومت های تاریخ میهنمان است.
بیاییم با تحریم فعال انتخابات پیش رو ضمن افشای دهها سال سیاست‌های سرکوبگر، ویرانگر و فلاکت‌بارِ اسلام سیاسی حاکم بر ایران از حقوق اساسی و انسانی خود دفاع کنیم. معیار ما در هر انتخاباتی آزادی کامل و بدون قید و شرط از اولین مراحل اعلام نامزدها، ریختن آرا در صندوق ها، تا آخرین مراحل شمارش آرا می باشد.

بیانیه جمعیت سوسیال دمکراسی برای ایران

تحریم فعال "انتخابات" فرمایشی ریاست جمهوری

 

انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در هر دوره گامی در جهت تثبیت استبداد و سرکوب مردم بوده است. بیش از چهار دهه است که رژیم  جمهوری اسلامی با راه انداختن مضحکه ای بنام انتخابات شعور تک تک ایرانیان را به سخره گرفته است. برخی از هدف هائی که رژیم از براه انداختن این نمایش دنبال می کند، عبارتند از:

۱- نمایش "مشروعیت" جمهوری اسلامی و رهبری آن در مقیاس ملی و بین المللی

۲- تظاهر عوامفریبانه به رعایت سازوکارهای دموکراتیک در حکومت اسلامی در ظاهر و پیش بردن خشن‌ترین دیکتاتوری حکوکت دینی در عمل

۳- تضعیف و حذف منتقدان درون حکومتی، همراه با تهییج و دلگرم کردن دنباله روان حکومت اسلامی

۴- نمایش مردم فریبانه این امر که در حکومت اسلامی آراء مردم محترم شمرده شده و به حساب می آیند

 

در معرکه های انتخاباتی در رژیم اسلامی هیچکدام از معیارهای یک انتخابات مشروع یعنی سالم بودن، آزاد بودن و عادلانه بودن رعایت نشده است و نمی‌شود. در این نمایش ناهمخوانی گفتار با کردار و رفتار حاکمان یعنی دشمنی ذاتی این رژیم با مظاهر دموکراسی از جمله انتخابات و دموکراسی پارلمانی کاملا نمایان است.

فیلترهایی که رژیم برای قبول شدن نامزدهای انتخابات در ورود به این نمایش مفتضح گذاشته در هر دوره تنگ تر و تنگ تر شده اند. دوره های اول این انتخابات معیار باور عملی به اسلام شیعی و رهبری انقلاب و دوره های بعد التزام عملی هر چه بیشتر به ولایت مطلقه فقیه و تایید شورای نگهبان همراه شد. این محدودیت‌ها تا جایی پیش رفته است که حتی کسانی که به قانون اساسی ضد دموکراسی و ضد حقوق بشر این نظام اعتقاد دارند قادر به نامزد شدن نیستند. تنها کسانی می توانند مورد تایید برای نامزدی قرار گیرند که صد در صد در خط ادامه سرکوب و بی حقوقی کامل مردم یعنی ولی فقیه باشند.

در دوره های قبل با ورود یک اصلاح طلب به انتخابات، مردم با استفاده از اختلاف های آنها نمایش را به چالشی برای رژیم تبدیل کرده و جنبش سرنگونی طلبی خود را به پیش میبردند. اکنون اما جناح حاکم یعنی ولی فقيه و سپاه قصد دارند با انتخاب فردی صد در صد ملتزم به جناح خود از این چالش هم خلاصی یابند.

سیاست و هدف اصلاح طلبان از شرکت در این مضحکه در هر دوره تثبیت کلیت حکومت اسلامی همراه با ترساندن مردم از تغییرهای بنیادی و وانمود کردن این تغییر ها به عنوان " انقلاب و خشونت"  بوده است. دخالت آنها در سیاست همیشه در حدی بوده که رهبر عظیم شأن برای آنها تعیین کرده است. در هیچ دوره ای اصلاح طلبان از آرایی که مردم به آنها داده بودند از حقوق مردم در مقابل ولایت فقیه دفاع نکردند. آنها با تنها گذاشتن مردم در دوره خاتمی و در خیزش‌هایی مانند دی‌ماه ۱۳۸۸ و آبان ۱۳۹۸، حقوق آنها را در پای ولی فقیه قربانی کردند.

سیاست کنونی گروهی از اصلاح طلبان، ملی مذهبی ها و دیگر نیروهای طرفدار آنها در خارج از کشور گرم کردن تنور انتخابات در جهت تثبیت رژیم میباشد. شیوه این معرکه گردان ها هم شناخته شده است. هر دوره مترسکی عَلَم می کنند تا بهانه ای برای شرکت در انتخابات و حمایت از کاندید خود داشته باشند. دوره قبل رئیسی در برابر روحانی بود، و امروز مترسک سپاهیان در برابر کاندید اصلاح طلبان حکومتی. پروژه انتخابات موازی و مجازی اصلاح طلبان حکومتی نیز با وجود حکومت اسلامی چیزی جز همراهی با این رژیم سرکوبگر و مانع تراشیدن بر سر راه جنبش سرنگونی طلبی مردم ما نیست.

 

هموطن

شما نیز در قبال برگزاری این معرکه و نمایش مسؤل هستید. حضور در پای صندوق های رای و رای دادن به منزله مشروعیت بخشیدن و همکاری با یکی از جنایتکارترین حکومت های تاریخ میهنمان است.

بیاییم با تحریم فعال انتخابات پیش رو ضمن افشای دهها سال سیاست‌های سرکوبگر، ویرانگر و فلاکت‌بارِ اسلام سیاسی حاکم بر ایران از حقوق اساسی و انسانی خود دفاع کنیم. معیار ما در هر انتخاباتی آزادی کامل و بدون قید و شرط از اولین مراحل اعلام نامزدها، ریختن آرا در صندوق ها، تا آخرین مراحل شمارش آرا می باشد. رعایت کردن معیارهای شناخته شده در کنوانسیون جهانی حقوق بشر شرط اساسی ما برای شرکت در هر انتخاباتی ست. با عدم حضور خود در پای صندوقهای رای و تشویق خانواده و اطرافیان خود به عدم شرکت در این نمایش چندش آور روز انتخابات را به صحنه شکست رژیم تبدیل کنیم. روز انتخابات را به روز روشنگری بیشتر در باره حکومت سرکوب و کشتار و سیاست‌های ویران‌ساز، جنگطلب و ترور همراه با خواستِ آزادی، دموکراسی و حقوق بشر تبدیل کنیم.

 

" جمعیت سوسیال دمکراسی برای ایران" همراه شما با تحریم فعال انتخابات، در راستای ایجاد همبستگی  فراگیر ملی جهت تقویت جبهه سرنگونی برای گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به جامعه ای مرفه و آزاد برای ایران فردا به تلاش  و مبارزه ادامه می دهد.

 

به امید پیروزی

 

جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲ فوریه ۲۰۲۱

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: