بذل مرحمت برای فراهم سازی شرایط مصرف دو وعده گوشت در ماه

: در حال حاضر در کشورهای : چین، هند، عراق، کره جنوبی و ژاپن حدود 5/ 38میلیارد دلار ( با دلار ۲۴ هزار تومانی معادل 924 هزار میلیارد تومان )ذخیره ارزی مصون مانده از تعرض تا رفع تردید از چگونگی مصرف آن با همه نیاز مندی های داخلی داریم ،میتوان گفت :به میمنت امروز ،جماعت در صدد برآمده اند که ترتیبی اتخاذ فر مایند هر ایرانی از این ببعد بتواند در ماه دو وعده گوشت قرمز !مصرف نماید.

به این مژده گر جان فشانم رواست

 

با شادباش  امروز و به امید کاهش دغدغه ملت گرفتار همزمان با روز پدر و گرامی داشتن ایثار این بزرگواران ،بنظر میرسد با جمع بندی نگرش و عملکرد یکماهه بگذشته دولت جدید امریکا - که کارپرداز بزرگ (البته طبق دستور) همه تخم مرغ ها را در سبد نتیجه انتخاب مردم آن دیار گذارد ،بتوان گفت :

سیاستِ خارجی «دولت بایدن »براساس یافته های کارشناسان تیم مجرب  منتخب ایشان  - در رابطه با نحوه برخورد با رژیم ایران مبتنی بر نکات  زیر باشد :

*وضعیت  اقتصادی (حاصل تعلق این علم به غیر آدمیزادان ؟!از آغاز  ظهور علمائ مطلقه !مستولی براین آب و خاک ) میزان تورم ،کاهش ارزش ریال ،چگونگی فروش نفت و دریافت بهای حاصل ،فساد بسیار گسترده ، موکول ماندن پیوستن به ضوابط پول شوئی و نکاتی از این قبیل - در نامساعدترین شرایط خود قرار دارد.

* فشار بر نظام فاقد نظم و برنامه برآمده از تمهیدات دولت بی غل و غش ترامپ  مصون مانده از ریا کاری دمکراتها که با حضور کارتر چنین سر نوشتی را برمنطقه رقم زد ،جواب داده و حتی در راس  نیز با همه شعارها  - تلویحا با حمایت از دولت منتصب با توصیه به تک صدائی  !خود را برای نوشیدن جام زهر دویمی البته گام به گام آماده مینماید .

*سیاست‌گذاری هسته‌ای و اصولاً سیاست خارجی حکومت ایران را این متفکرین با تعریفی فراتر از نهادِ دولت دانسته وباور دارند  تفاوتی نمی‌کند آن طرف میز مذاکره، کدام جریان سیاسی ،خود را آماده نشستن مینماید – آنهم با همه شعارهای تالم آور بتصور خودشان «مورد مصرف داخلی »و در شرف اتمام بودن عمر دولت« معتاد به شهوت کلام » فعلی !

*برنامۀ هسته‌ای با میلیاردها دلار  هزینه آنهم صرفا تبلیغاتی و با کیفیتی نا مناسب و ابتدائی ، در ارتباط با نکات مربوط به : تعهد و تضمین «ملزم بودن نظام به رعایت حقوق شهروندی  انسانهای ساکت هشیار این مرز و بوم ،رفع نگرانی های برخواسته از  فعالیتهای موشکی و دخالتهای منطقه ای با پرهیز از  تغذیه، نیروهای وابسته و....»خواه و ناخواه محتاجِ تعاریفی  جدید است تا آرامش و آسا یش مردمان میسور گردد

*آمریکا، اتحادیه اروپاو کشورهای نقش آفرین منطقه با هماهنگی مناسب توانسته اند  قدرت مانور رژیم متوهم  را فوق‌العاده محدود نموده و همه راههای احتمالی را (برای وقت خریدن و ادامه مزاحمتها بروال 4 دهه بگذشته )مسدود نمایند  .

& - در این میان ودر پی احتمال گشایش ارزی با چراغ سبز دولت جدید آمریکا  یعنی خلاصی حدود یک میلیارد دلار بوسیله کره جنوبی و رفع محدودیت تردد نمایندگی رژیم در نیویورک ! و اینکه : در حال حاضر در کشورهای : چین، هند، عراق، کره جنوبی و ژاپن حدود 5/ 38میلیارد دلار  ( با دلار ۲۴ هزار تومانی معادل 924 هزار میلیارد تومان )ذخیره ارزی مصون مانده از تعرض  تا رفع تردید از چگونگی مصرف آن با همه نیاز مندی های داخلی  داریم ،میتوان گفت  :به میمنت امروز ،جماعت  در صدد برآمده اند که ترتیبی اتخاذ فر مایند هر ایرانی از این ببعد بتواند در ماه دو وعده گوشت قرمز !مصرف  نماید.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: