راهبردهای عملی (۲):جلوگیری ورود نیرو های رژیم به سراوان

راهبردهای عملی (شماره ۲) حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) برای شرایط حاد ایران
برای جلوگیری از وارد شدن نیرو های رژیم به سراوان و شهر های دیگر که مردم در حال مقاومت هستند راه بندان های موضعی درست کنید و خیابان ها را ببندید تا مزدوران رژیم نتوانند هم میهنان مبارز شما را از بین ببرند.
از مزدوران و عوامل کشتار و سرکوب فیلم برداری کنید و در فضای مجازی قرار دهید و آن ها را افشا کنید.

راهبردهای عملی (شماره ۲) حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) برای شرایط حاد ایران

برای جلوگیری از وارد شدن نیرو های رژیم به سراوان و شهر های دیگر که مردم در حال مقاومت هستند راه بندان های موضعی درست کنید و خیابان ها را ببندید تا مزدوران رژیم نتوانند هم میهنان مبارز شما را از بین ببرند.

از مزدوران و عوامل کشتار و سرکوب فیلم برداری کنید و در فضای مجازی قرار دهید و آن ها را افشا کنید.

#سراوان_تنها_نیست
#اعتراضات_سراسری
#Saravan

#نه_به_جمهورى_اسلامى
#تحريم_انتخابات
#پیمان_نوین

#حزب_مشروطه_ايران_ليبرال_دمکرات
#Constitutionalist_Party_Of_Iran (Liberal Democrat)

منبع: 
حزب مشروطه ایران ليبرال دمکرات​
برگرفته از: 
حزب مشروطه ایران ليبرال دمکرات​
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: