سخنرانی بهمن امیرحسینی دردفتر پژوهش:حرکت تاریخی رضا شاه بزرگ‌ در روز ۳ اسفند

سخنرانی #بهمن_امیرحسینی معاون دبیر کل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در دفتر پژوهش حزب
موضوع : حرکت تاریخی رضا شاه بزرگ‌ در روز سوم اسفند ۱۲۹۹ ؛ زمینه ها - نقش آفرینان و نتایج

سخنرانی #بهمن_امیرحسینی معاون دبیر کل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در دفتر پژوهش حزب

موضوع : حرکت تاریخی رضا شاه بزرگ‌ در روز سوم اسفند ۱۲۹۹ ؛ زمینه ها - نقش آفرینان و نتایج

۲۱ فوریه ۲۰۲۱

#نه_به_جمهورى_اسلامى
#تحريم_انتخابات
#پیمان_نوین

#حزب_مشروطه_ايران_ليبرال_دمکرات
#Constitutionalist_Party_Of_Iran (Liberal Democrat)

منبع: 
حزب مشروطه ایران ليبرال دمکرات​
برگرفته از: 
حزب مشروطه ایران ليبرال دمکرات​
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: