قابهای مخوف کلاه برداری زندانیان از مردم در زندان رجایی شهر
28.02.2021 - 15:16

پدیده کلاه زنی یا کلاه برداری از بیرون از زندان مدتی یکی از مشکلات اصلی در درون زندانها است و نوشتار امروز تمرکز خود را برا این مهم قرار داده و سیستم این عمل را شرح میدهد. پدیده کلاه زنی چیست ؟ به عمل مجرمانه کلاه برداری تلفنی یا اینترنتی از درون زندان کلاه زنی گویند و این امر برای نخستین بار از زندان قزلحصار آغاز گردید و پس از آن در بقیه زندانها نیز گسترش یافت.

مکانیسم عمل چگونه است؟

مکانیزم با ورود گوشی های هوشمند به بند ها آغاز میشود و سپس فر آیند اجرایی آغاز میشود در پشت ماجرا همکاری زندانیان ثروتمند و باندهای فعال صاحب ایده به همراه مامورین سازمان زندانها دیده میشود.

اما نکته مهم این است که پس از افشا ماجرا توسط مال باختگان و طرح شکایت در قوه قضاییه افرادی به نام گردن گیر که از مجرمان سبک بوده ماجرا را به گردن میگیرند و مکانیزم عمل و افراد اصلی همواره مخفی می ماند.

در زندان رجایی شهر کل بند و کنترل این فعالیت ها توسط مقامات زندان به مجرمان ثروتمند فروخته میشود و این امر به بند فروشی در میان زندانیان شهره است و ما به ازاء آن از این افراد در مکانیزم ی خاص سکه طلا به مقامات زندان میدهند و مجرمان صرفا با خرید غذا یا هدایای کوچک برای کسانی که از این موضوع اطلاع دارند اما همکاری نمیکنند اقدام کرده تا انها را ساکت نگاه دارند.

این فرآیند تا زمان سود آوری برای مقامات ادامه دارد و زمانی که مورد اعتراض دیگر زندانیان یا بواسطه شکایات مردم یا عدم سود آوری و خاتمه پروژه تلقی گردد فرد صاحب بند منتقل شده و بند به فرد دیگری فروخته میشود

مدیر حفاظت - مدیر داخله - مدیر سلامت - افسر شب و افسر نگاهبان ها در این موضوع دخیل هستند و سلسله مراتب همکاری با مجرمان از این روند پیروی میکند.

در این میان زندانیانی که در این امر مشغول هستند با اخذ سهم خود از این اموال و پولها برای جلب رضایت شاکیان خود در بیرون از زندان بهره برده تا بتوانند آزاد شده یا شرایط بهتری را در درون زندان داشته باشند.

افراد سر شبکه در زندان رجایی شهر چه کسانی هستند؟

حسین پنجک مشهور به سلطان کوکائین ایران - اندرزگاه 1 سالن 1

علیرضا احمدی محکوم به قتل و زنا محصنه - اندرزگاه 1 سالن 2

فرود نادری محکوم به قتل در داخل و خارج از زندان - اندرزگاه 1 سالن 3

محمد غلام علی مشهور به محمد سیرابی از اعضا باند دیوار چین و کیف قاپ - اندرزگاه 6 سالن 16

محمد حسین همیز مشهور به پیروز سارق مسلح- اندرزگاه 6 سالن 17

محمد جعفری محکوم به 3 فقره قتل اندرزگاه 6 سالن 18

شبکه مقامات فعلی یا اسبق درون زندان از چه کسانی تشکیل یافته است؟

محمدی - رییس حفاظت

ولی محمدی - رییس داخلی

قبادی - مدیر سلامت

باقری - رییس گارد حفاظت زندان

غفاری رییس سابق اندرزگاه 6

حسن کرد رییس سابق اندرزگاه 1

موسی کیوانلو افسر نگاهبان

آرش توانچه - افسر نگاهبان

در خاتمه لازم به ذکر است که این امر هرگز توانایی چنین گسترشی را نمی یابد و سر سلسله هماهنگی و ورود گوشی های هوشمند برای این تجارت کثیف با هماهنگی رضا تراب رییس کل حفاظت زندانهای تهران بزرگ است.

هرچند آمار دقیقی از میزان این کلاه برداری ها در دست نیست اما عدد 90 میلیارد تومان سالیانه عددی است که توسط صاحبان شبکه ها در جلسات داخلی برنامه ریزی در درون زندان گفته شده است.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

مهرداد سیدعسگری
برگرفته از:
فیسبوک نویسنده

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما