نگاهی به جنون ترک ستیزی در ایران

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
نگاهی به جنون ترک ستیزی در ایران
نظر : 
این جنون مزخرف گوئي کامل است.
انقلاب مشروطیت را ایرانیان از آذربایجان دارن. درزمان پهلوی ها نیمی از مقامات کشور فرزندان آذربایجان بودن.
درهمین رژیم هم آذربایجانی ها پستهای بالائی دارن.
عدم انتشار شده: 
false