واکسن کرونای جانسون تائیدیه اضطراری گرفت

واکسن کووید-19 شرکتJohnson & Johnson توسط سازمان غذا و دارو امریکا FDA تائیدیه استقاده اضظراری دریافت کرد. پس واکسن فایزر-بایونتک و مدرنا، جانسون سومین واکسنی است که در امریکا تائیید می شود

واکسن کووید-19 شرکتJohnson & Johnson توسط سازمان غذا و دارو امریکا FDA تائیدیه استقاده اضظراری دریافت کرد. پس از واکسن فایزر-بایونتک و مدرنا، جانسون سومین واکسنی است که در امریکا تائیید می شود و سخنگوی شرکت وعده تحویل20میلیون دوزتا پایان ماه مارس را داده. جانسون واکسنی است متفاوت از قبلی ها چون تنها نیاز به یک دوز دارد نه 2 دوز و 67% تاثیر گذار بوده انگونه که در بیانیه سازمان غذا و دارو قید شده. همچنین واکسنی است که بر خلاف فایزر که نیازمند دمای منفی 70 درجه است، می تواند در یخچال ها معمولی نگهداری تا 3 ماه نگهداری شود. کمپانی جانسون در شانزدهم فوریه درخواست تاییدیه از اتحادیه اروپا را کرده ودر صورت تاییدیه اضطراری طبق قرارداد200میلیون دوز نیز به اتحادیه اروپا می فروشد.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: