گزینه جمهوری خواهی و استراتژی انتخابات آزاد، مهرداد درویش پور

در برابر پروژه های بدیل سازی در خارج از کشور و تکیه به قدرت های خارجی و یا رویکرد درونی و اصلاح از درون نظام، معنای صدای سوم تحول طلبی چیست؟ چرا جمهوری خواهی سکولار و لایئک، پارلمانی و برآمده از انتخابات آزاد مناسب ترین، پر جاذبه ترین و کم دافعه ترین گزینه برای عبور از جمهوری اسلامی و گذار مسالمت آمیز به دمکراسی است؟ چالش های رویکردهای موروثی، دینی و مسلکی در رویارویی با دمکراسی کدامند؟ چگونه می توان جمهوری خواهی را از پروژه به بدیل سیاسی بدل ساخت؟

گزینه جمهوری خواهی و استراتژی انتخابات آزاد، دکتر مهرداد درویش پور

بروکسل: ساعت 19 روز آدینه ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۲

گزینه جمهوری خواهی و استراتژی انتخابات آزاد
 
 

در برابر پروژه های بدیل سازی در خارج از کشور و تکیه به قدرت های خارجی و  یا  رویکرد درونی و اصلاح از درون نظام، معنای صدای سوم تحول طلبی چیست؟ چرا جمهوری خواهی  سکولار و لایئک،  پارلمانی  و برآمده از انتخابات آزاد  مناسب ترین، پر جاذبه ترین و کم دافعه ترین گزینه برای عبور از جمهوری اسلامی و گذار مسالمت آمیز به دمکراسی است؟  چالش های  رویکردهای موروثی، دینی و مسلکی در رویارویی با دمکراسی کدامند؟ چگونه می توان جمهوری خواهی را از پروژه به بدیل سیاسی بدل ساخت؟  مبرم ترین وظیفه سیاسی جمهوری خواهان چیست و نزدیک ترین متحدان آن کدامند؟ چپ گرایان طرفدار عدالت اجتماعی؟ گروه های اتنیکی تحت ستم ؟ اصلاح طلبان جمهوری خواه؟  نیروهای سکولار هوادار پادشاهی؟ و یا رویکرد به جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی و تشکیل بلوک نیرومندی از جمهوری خواهان وفادار به جدایی دین و دولت و دمکراسی نخستین اولویت سیاسی آنان است؟  زمینه ها و موانع تشکیل بلوک بزرک جمهوری خواهی و برگزاری کنفرانس بزرگ جمهوری خواهان چیست؟  آیا چنین رویکردی به معنای تشکیل جبهه  رد و امتناع در برابر پروژه اتحاد همگانی است؟ و یا سازمان دادن اپوزیسیونی مستقل و دمکرات که درپی گزینه بهینه در رقابت سالم و درعین حال همسویی با دیگر پروژه ها علیه استبداد دینی است؟ رابطه جمهوری خواهان با غرب چگونه باید تنظیم شود و فرق آن با چلبیسم در کجا است؟ چگونه می توان گزینه جمهوری خواهی را با رویکرد به انتخابات آزاد در هم آمیخت؟  و بالاخره معنا و پیش شرط های برگزاری انتخابات آزاد که بتواند زمینه ساز همرایی عمومی و همسویی علیه استبداد دینی باشند کدامند؟ آیا انتخابات آزاد در چهارچوب این نظام میسر است و یا پروژه ای است برای عبور از نظام جمهوری اسلامی؟  در این جلسه سخنران به معرفی دید گاه های خود در بررسی این موضوعات می پردازد.

سخنرانی دکتر مهرداد درویش پور،
استاد جامعه شناسی دانشگاه در سوئد
وعضو شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک ایران

زمان برنامه: ساعت 19 روز آدینه ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۲

نشانی برنامه: 
Campus de la Plaine ULB (accès 2) 
Avenue Arnaud Fraiteur - 1050 Bruxelles 

Metro: Delta
Bus: 71/72
Tram: Général Jacques
این نشانی در نقشه زیر نمایش داده شده است.

ورودی ۵ ارو

email: republique.iran@gmail.com
این برنامه بطور مستقیم از اتاق پالتالکی « جمهوری ایران » پخش خواهد شد.

برگزارکننده: جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران- شاخه بلژیک

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
‏آقاي‏درويش‏پور،بخشيد آقای دكتر درويش پور كه خودباهمين تيتر اين آگهی تبليغاتيرا‏منتشر‏كرده ايد،لطف‏كنيد اتنيك های موجود درايران رانام‏بريد.آيااتنيك‏فارس‏كه شما‏هم‏متعلق‏بآن هستيد وجود دارد؟اگر جواب‏بلی است،پس‏اينهمه‏كنفرانس ومصاحبه و...متعلق‏بگروه هاي قوم فارس است‏و‏بس ودروافع‏بيش از ۶۵%مردم راشامل نيست.