روابط اقتصادی ایران و چین در چهار چوب طرح؛ یک کمربند ویک جاده

برنامه ای از انجمن فرهنگی – سیاسی “کانون سخن”
سخنران: دکتر رضا باوفا
موضوع: روابط اقتصادی ایران و چین در چهار چوب طرح؛ یک کمربند ویک جاده؛ چین درخاور میانه
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
https://rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: