سرانجام مردم شهاب حسینی را به زانو درآوردند

ظرفیت هر انسان برای دو قطبی ماندن حدی داره . شهاب حسینی هم مثل ظریف تاریخ مصرفش تمام شده چون یکی به میخ و یکی به نعل زدن هم حدی داره . داستان منزجر کننده “تجدد در ولایت فقیه “

هلن برتا امیلی ملقب به لنی ریفنشتال هرچند هیچگاه به عنوان یک نازی محکوم نشد، اما هرگز نتوانست لکه ننگ هیتلر را پاک کند. آیا شما می توانید این لکه ننگ را از دامان و پیشانی خود پاک کنید ( از قضا آنانی که کولبری خامنه ای را حق مسلم خود میدانید).؟

این سلبریتی ها چگونه از فرش خون ۱۵۰۰ جانباختگان قیام آبان ۹۸ در کف خیابان می گذرند، اما از فرش قرمز جشنواره خامنه ای دل نمی کنند و نمی گذرند.؟

 این سلبریتی ها در مدل های مختلف  هنری، اعم از نویسنده، سیاستمدار، هنرپیشه،‌ خواننده و مجری برنامه، ورزشکار و … برند مشروعیت دادن و دوام و بقاء چهل سال حاکمیّت خون و جنون و وحشت ولایت فقیه و خامنه ای هستند. یکی از عواملی که قشر دو در قیام دی ماه ۹۶ به صحنه نیامدند  و در آبان ۹۸ حضور کمرنگی داشتند. 

 

هنر با فرهنگ مردم و مرز و بوم این مهین گره خورد ، نه فرهنگ حاکمان و ولایت فقیهان!. پیش از این نیز عطف به محمود دولت آبادی نوشته بودم:«‌ نویسنده باید از جان و عشق مردم بنوشد، نی از آخور حاکمان».

هنرمندی که در کنار فاشیزم و خامنه ای رهبر قاتل می ایستد، باید جایزه را از او پس بگیرند. او تنها شایسته این است که خامنه ای و قاتلان مردم ایران همچون و بزعم او «سردار نقدی» جایزه بگیرد.

در این بزنگاه تاریخی سلبریتی ها ناگزیر انتخاب هستند. یا می بایست دربیت رهبری، مداح خامنه ای بوده و همچون شهاب حسینی خود را «سرباز فرهنگی» قلمداد کرده و سردار نقدی ها و قاتلان مردم ایران را در آغوش بکشد و یا از رهبر قاتل فاصله گرفته و درکنار مردم بأیستد.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: