چهار شهروند اهوازی اعدام شدند؛ باز هم اعدام عرب ها

جاسم را اعدام كردند. جاسم ها را اعدام مى كنند. جاسم حيدرى، على خسرجى، حسين سيلاوى و ناصر خفاجيان را ديروز در اهواز اعدام كردند. تشنگان به خون بلوچ و عرب، خون ما را مباح كرده اند. يكى را با فتواى مذهبى و ديگرى را با فتواى نژادى. از جنايت عليه بشريت در مرداد ١٣٠٤ و كشتن ٢٤٠ شهروند عرب در محمره (خرمشهر) بگيريد تا اعدام اين چهار نفر . دريايى از خون ما را از آنان جدا مى كند. دهه هاست كه نفت و خون عرب به كابين ازدواج ناكامى بدل شده كه بر مبناى توطئه و توحش و قتل و نژاد پرستى شكل گرفته است.

بیانیه کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران

جاسم را اعدام كردند. جاسم ها را اعدام مى كنند. جاسم حيدرى، على خسرجى، حسين سيلاوى و ناصر خفاجيان را ديروز در اهواز اعدام كردند. تشنگان به خون بلوچ و عرب، خون ما را مباح كرده اند. يكى را با فتواى مذهبى و ديگرى را با فتواى نژادى. از جنايت عليه بشريت در مرداد ١٣٠٤ و كشتن ٢٤٠ شهروند عرب در محمره (خرمشهر) بگيريد تا اعدام اين چهار نفر . دريايى از خون ما را از آنان جدا مى كند. دهه هاست كه نفت و خون عرب به كابين ازدواج ناكامى بدل شده كه بر مبناى توطئه و توحش و قتل و نژاد پرستى شكل گرفته است. اين را ما نمى گویيم، شاه پيشين و تيمسار استاندار انقلاب نازاى ٥٧ گفته اند:" بايد به هر شكلى همه چيز عرب ها تغيير يابد، زبان، سنت،فرهنگ و مليت شان'' و "بايد تا مى توانيم عرب بكشيم". اكنون سفاكان دادگاه هاى اهواز به نداى غريزه ى عرب كشى خود پاسخ داده و راه شاه و مدنى و خلخالى را ادامه مى دهند. زخم ناسور اين اعدام ها را اگر در كنار افزايش تصاعدى قربانيان كرونا در استان قربانى آز و اهمال و مركزيت آهنين دار الخلافه اسلامى-آريايى قرار دهيم به حجم عظيم درد مردم پى خواهيم برد. اما به آنان مى گويیم كه نخل ما ناميراست و تا زمانى كه مادر كارون نخل بزايد عرب زنده است.

شکی نیست که هیچ گونه دادرسی عادلانه در این پرونده ها وجود نداشته است و این چهار تن، قربانی کینه توزی سازمان های امنیتی شده اند که تاثیر فراوانی بر دادگاه ها دارند. اگر این افراد، چنان که ادعا می کنند، تروریست بوده اند و قرار بر اعدام تروریست ها باشد باید پیش از همه، سران آدمکش نظام و سپاه اعدام شوند. اما کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران – اساسا - با مجازات اعدام به طور کلی مخالف است و خواستار لغو این مجازات در ایران است.

این کانون همزمان با محکوم کردن این جنایت، بایکوت خبری رسانه ها در این زمینه را نیز نکوهش می کند.

شماره ۴۹/۲/۳/۲۰۲۱

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: