همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش نوزدهم

همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران
میهمانان آقایان فرهنگ قاسمی، مزدک لیماکشی، فرزاد جواهری
مجری برنامه: سعید جعفری
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۹ پاریس
https://rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: