پاسخ به تاریخ با هموندحزب مشروطه ایران کارن و کیانوش توکلی مدیر ایران‌گلوبال

در برنامه پاسخ به تاریخ اقای کارن از حزب مشروطه ایران با کیانوش توکلی مدیرمسئول ایران‌گلوبال در باره موضوعات زیر پرسش های مشخصی را طرح کرده بود از جمله : چگونه یک جوان ساده به سازمان فدائیان خلق پیوست ، اشتباه در تحلیل از ارتجاع سیاه(روحانیت شیعه هودار خمینی) از سوی مخالفین و شاه فقید ایران -اشتباهات جریانات فکری چپ در گذشته ؛ نبرد مسلحانه در کردستان-ترکمن‌صحرا (سالهای 58 و 59 ) و سربداران آمل(بهمن سال 1360)شرایط و وضعیت سیاسی _ اجتماعی قبل از ۵۷ ؛ چگونگی برخورد جریانهای چپ با رژیم

 در برنامه پاسخ به تاریخ  اقای  کارن از حزب مشروطه ایران با  کیانوش توکلی مدیرمسئول ایران‌گلوبال در باره موضوعات زیر پرسش های مشخصی را طرح کرده  بود از جمله : چگونه یک جوان ساده به سازمان فدائیان خلق پیوست ،  اشتباه در تحلیل از ارتجاع سیاه(روحانیت شیعه هودار خمینی) از سوی مخالفین و شاه فقید ایران -اشتباهات جریانات فکری چپ در گذشته  ؛ نبرد مسلحانه در کردستان-ترکمن‌صحرا (سالهای 58 و 59 ) و سربداران آمل(بهمن سال 1360)شرایط و وضعیت سیاسی _ اجتماعی قبل از ۵۷ ؛ چگونگی برخورد جریانهای چپ با رژیم تروریستی آخوندی  ،  خروج از ایران_ امروز فقط اتحاد برای سرنگونی رژیم اسلامی.

# این  برنامه بطور زنده  روز جمعه 5 مارس 2021 از طریق اینستگرام پخش شد 

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: