پاسخ زنان ایران به حکومت متجاوز اسلامی ۸ مارس ۲۰۲۱

Iranian women respond to Islamic State brutality against women, March 8, 2021 in Iran.
پاسخ زنان ایران به حکومت متجاوز اسلامی ۸ مارس ۲۰۲۱

پاسخ زنان ایران به حکومت متجاوز اسلامی ۸ مارس ۲۰۲۱

 

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: