جنبش فدایی و ً جنبش حق طلبی ً ملیت های تحت ستم ایران - بخش دوم ، سخنرانی فرخ نعمت پور

جنبش فدایی و ً جنبش حق طلبی ً ملیت های تحت ستم ایران

جمعی از فعالین و طرفداران جنبش فدائی در تاریخ ١٣ ماە مارس برابر با ٢٣ اسفند، جلسەای در زوم بە مناسبت گرامیداشت پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی برگزار کردند کە در آن از دو سخنران، یوسف کر و فرخ نعمت پور دعوت بعمل آوردە شدە بود. در این جلسە بە موضوع جنبش فدائی و رابطە آن با جنبش حق طلب ملیتهای ایرانی پرداختە شد. مدیر برنامە داریوش پارسا بود.در بخش دوم سخنرانی فرخ نعمت پور را ملاحظه می فرمایید

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: