مقام‌های آمریکایی و ایرانی در پیام‌های نوروزی به چه مواردی اشاره کردند؟