مجمع عالی با کدام انگیزه به کدام سو؟

بر کسی پوشیده نیست که نهادهای مستقل کارگری در این سی سال توانسته اند نقش ضد کارگری خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را نشان دهند و انها را چنان رسوا نمایند که لازم نیست به آن‌ها بیش از پیش پرداخته شود. اگر چه بعضی از گردانندگان آن نهادها، امروز خود را در شکل پیشکسوتان کارگری نشان می دهند. بحث یاراحمدیان از این حساسیت ریشه گرفته است که " تا نگویی مستقل، دیگر حتی خود دولتیان هم حاضر به انتقال خبر نمی شوند ".

 بیش از دو سال از فعالیت مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران! می گذرد. گر چه پیش از این در مقاله‌ای به نام «جمهوری اسلامی و طرح پروژه مجمع عالی نمایندگان کارگری »  به آن پرداختهام (۱)، اما با توجه به سیر تحولات در این نهاد، لازممی دانم  توجه رفقا و دوستان کارگر و یا متحدان و همیار کارگران را عمیقاً به مجموعه فعالیت‌های آن جلب کنم تا جایگاه راستین و کارکردهایش بر همگان روشن شود.

این نهاد بخاطر داشتن پشتیبان دولتی و امکانات بسیاری که دریافت می کند، چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین‌الملل بسیار گسترده شده است. کار به جائی رسیده است که خانه کارگر را نیز به رسمیت نمی‌شناسد (۲) و گردانندگان آن را متعلق به «دبلیو اف تی یو» معرفی می کند.

مسئولین نهاد مزبور گستردگی بحث را به «کارشایسته»، تعمیم داده اند و خود را متفاوت از دیگر نهادهای به ظاهر کارگری سابق، نشان می دهند.  از جایگاهشان مشخص است چنان در رهبری ذوب شده اند(۳) که میخواهند بحث" کار شایسته " را که مورد توجه سازمان های بین‌المللی نیز می باشد، بخشی از رهنمود رهبری معرفی کنند .

این نهاد در نشست های جهانی همان صحبت هائی را تکرار می کند که در طی سالیان درازی، نهادهای امنیتی، به دروغ  بر آن‌ها تاکید دارند (۴):

در جایی که روزانه میلیون ها کودک کارگر ایرانی زجر کش می‌شوند و به خاطر رفع نیازهای اولیه خود و خانواده هایشان تن به کار اجباری می‌دهند و به ناگزیر از مدرسه دور می گردند، رئیس این نهاد در یک فرصت جهانی برای سخنرانی سه دقیقه‌ای، فقط به مسئله کودکان فلسطین می‌پردازد. این عمل وی را تنها می توان یک تزویر آشکار دانست. به راستی، جای سؤال است که چرا افرادی همانند اکبری، امروز این نهاد ضد کارگری را راهنمایی می کنند؟(۵)

در ارزیابی این پدیده مشاهده می شود که چند موضوع از طرف «مجمع عالی» دنبال شده است که جای بررسی دارد:

الف - تغییر قانون کار (۶)،

ب - تشکیلات سراسری این نهاد،

 پ - پیشنهادهائی در رابطه با تغییراتی درحقوق کارگران و افزایش بیمه بیکاری و دادن کارت اعتباری به کارگران.

 

اکثر قریب به اتفاق نهادهای کارگری، تغییر قانون کار(۷) را به ضرر نیروی کار می دانند و برای درستی این حرف، فقط کافی است که به مطالب نگارش یافته در این زمینه نگاهی بیاندازیم تا عمق نگرانی آن‌ها را درک کنیم.

در شرایطی که گارگران آگاه این تغییرات منفی در قانون کار را بر خلاف منافع خود می بینند، نهاد نامبرده در غیاب نمایندگان واقعی کارگران و با حضور قاطع نمایندگان دولت، تا آنجا پیش می رود که بحث توافق بین نهادهای کارگری با کارفرمایان و توافق با دولت را نیز در همین زمینه مطرح می کند.

” با توجه به کار کمیته ملی اصلاح قانون کار و حضور نمایندگان کانون‌های عالی کارگری کشور، کانون عالی انجمن‌های صنفی، مدیر «مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور» گفت: با توجه به جلساتی که تاکنون در این زمینه داشته‌ایم، ۸۰ ماده از قانون کار مورد بررسی واقع گردید!. ” (۸)

 

ابوالفضل فتح‌اللهی عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در جلسه‌ نمایندگان کارگری برای بررسی پیش‌نویس اصلاحیه‌ قانون کار گفت: حضور نمایندگان کارگری در جلسه‌ شورای عالی کار یک " باید " است، به شرطی که شأن و جایگاه کانون عالی رعایت شود(۹). همچنین پس از این نشست اعلام می کنند که در سال آینده خواهند توانست حقوق کارگران را، هم‌ سطح تورم، افزایش دهند.

البته باید منتظر معجزه آن‌ها ماند و شاهد بود که این معجزه شان هم، همانند خبر کارت های اعتباری بی‌اعتبار است (۱۰).

یکی از مواردی که  «مجمع عالی» در سطح داخلی و بین‌المللی روی آن تأکید دارد، حق تشکل مستقل کارگری است. با اشارات بالا و در ادامه خواهیم دید معنی این موضوع چیست.

یاراحمدیان رئیس این «مجمع عالی» چنین می گوید:

توسعه تشکل های مستقل و مذاکره با کلیه طرف های دخیل در گفتگوهای اجتماعی و اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی با رویکرد " کار شایسته " امری اجتناب ناپذیر بوده و دولت را قادر می سازد تا نسبت به برخورد با مشکلات اقتصادی و اجتماعی و حل آن ها در راستای منافع عالیه کارگران و کارفرمایان اقدام کند.

رئیس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری با تاکید بر لزوم رعایت اصل سه جانبه گرایی یاد آور شد: در حال حاضر کارگران انتظار دارند نشست های سه جانبه عالی، دامنه عملکرد خود را صرفا از حفظ دستمزدهای ضمانت شده حداقلی فراتر برده و نقش برقرار کننده تعادل بازار کار را ایفاء کنند (۱۱).

 

بر کسی پوشیده نیست که نهادهای مستقل کارگری در این سی سال توانسته اند نقش ضد کارگری خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را نشان دهند و انها را چنان رسوا نمایند که لازم نیست به آن‌ها بیش از پیش پرداخته شود. اگر چه بعضی از  گردانندگان آن نهادها، امروز خود را در شکل پیشکسوتان کارگری نشان می دهند. بحث یاراحمدیان از این حساسیت ریشه گرفته است که " تا نگویی مستقل، دیگر حتی خود دولتیان هم حاضر به انتقال خبر نمی شوند ".

ولی باید حساسیت و انگیزه یاراحمدیان را در جای دیگری دید!

کسی که از اعضای هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی است(۱۲). نهادی که طبق خبرهای رسمی با فساد میلیاردی(۱۳) روبرو است و مجلس هم با تصویب قانونی، خواهان پیگیری آن است. تشکیلاتی که حقوق چهار صد هزار بازنشسته را پرداخت نکرده است (۱۴).  ایشان یکی از کسان خواهان پیاده کردن سیاست های کارگری در جامعه است و با پیگیری بسیار خواهان دادن کارت اعتباری به کارگران می باشد (۱۵). امروز حتی نمی گویند که درصد بهره استفاده از کارت های اعتباری چه میزان است؟ و یا جریمه عدم بازپرداخت آن چه قدر است؟ او انگیزه خود را نیز حاشا نمی کند که: کارگر باید به دولت بدهکار باشد تا صدایش در نیاید! این روند نشان می دهد که انگیزه ایشان و سایر همقطارانش فقط برای سود دهی بیش تر بخش مالی و بخش دلالی جامعه ایران است(۱۶).

 

سرپرستی این نهاد ضد کارگری، همانند دیگر امور جامعه در دستان افراد بخش نظامی و سپاهی قرار دارند. این اشخاص می بایستی بدانند که کارگران و مجامع مستقل آنان، نیازی به سخن گوی مستقل!!! دیگری ندارند.

با بحرانی که روبروی جامعه کارگری ما ایجاد شده و تمامی ارکان اقتصادی کشور را به سمت واردات بی رویه و فروپاشی می کشاند، نیاز به درایت بیشتر و رشد نهادهای کارگری واقعی و مستقل از هر دولتی را دارند. کارگران پیشرو خود به این امر مهم به خوبی آگاهی دارند و به آن می پردازند.

در شرایطی که بسیاری از فعالین کارگری گروگان گرفته شده اند و سلامتی آن ها در زندان ها در معرض خطر جدی هست، و در شرایطی که بسیاری دیگر از فعالین کارگری با تحمل آزار و اذیت روانی و بیکاری و با رفت و آمد به مراکز امنیتی و قضائی به مبارزه خود ادامه می دهند، افشای نهادهای دست ساز فرمایشی دولتی وظیفه ماست.

نگذاریم گزارش‌های غیر واقعی، نهادهای دروغین، در عرصه های بین‌المللی کوچکترین سستی در امر همبستگی جهانی از کارگران ما را به وجود آورد.

 

 

 آذر 1390

 

 

زیر نویس ها

1- جمهوری اسلامی و طرح پروژه مجمع عالی نمایندگان کارگری
 http://www.shahrvand.com/?p=7877

2- حضور نمايندگان خانه كارگر در اجلاس iloجنبه رسمي و بين‌المللي ندارد!
http://www.khabaryaab.com/News/342338.htm

3- لزوم همگرائي قوا براي تحقق سياست‌هاي ابلاغي رهبري در زمينه اشتغال

http://irankargar.ir/News.aspx?Id=26

4- در سخنراني هيات كارگري اعزامي ايران به ILOتاكيد شد؛ تضمين استمراراحترام به آرمانهاي جهاني و صيانت از سه جانبه گرايي

 http://62.60.136.24/content4809381.html

 

5- کانون عالی انجمن های صنفی کارگران پاسخ دهد!

http://www.kargareirani.blogsky.com/1390/04/31/post-32/

 

6- مواد پیشنهادی و پیش‌نویس دولت برای اصلاح قانون کار به شرح زیر است:

http://irmeta.com/meta/index.php?topic=8403.0

بحثهای زیادی در رابطه با اصلاح قانون کار شده است ولی چند نمونه از این پیشنهادها نشان میدهد چرا در لابلای این پیشنهادات این موارد هم گنجانده شده است از قبیل

تبصره 2- واحد کار و اموراجتماعی موظف است یک نسخه از‌ آرای قطعی بازگشت به کار را به کارگر، کارفرما و نیز اجرای احکام دادگستری ارسال نماید. کارگر باید حکم بازگشت به کار را ظرف مدت 20 روز بعد از دریافت رای اجرای احکام دادگستری تقدیم نماید در غیر این صورت به تقاضای وی در مورد بازگشت به کار ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

ماده 71- متن ذیل جایگزین ماده (194) قانون کار وتبصره آن می‌شود:‌

کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند در خصوص ایجاد، تقویت و پشتیبانی رده‌های مقاومت بسیج همکاری لازم را با سازمان بسیج مستضعفین به عمل آورند.

 

ماده 4 ـ متون زیر به عنوان بندهای ز، ح، و ط به ماده 21 اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره 1 اصلاح و تبصره 2 به شرح زیر اضافه می‌شود:

ز ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.

ح ـ توافق بین کارگر و کارفرما

ط ـ فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه

در رابطه با اصلاحیه های بالا که از نهادهای بین‌المللی نظر خواسته شده به تفصیل به آن پرداخته اند و هر سه مورد آن مورد سؤال اساسی است که نظر کارشناسانه این نهادها نشان از مشکل اساسی است که جامعه کارگری ایران با آن رو درو است و مابقی این تغییرات که منافع هر چند ناچیز کارگران را نشانه گرفته است

 

7- پیش نویس اصلاحیه قانون کار؛ چرا و با چه اهدافی؟

  http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2011/11/blog-post.html

میزگرد اقتصادی: بررسی طرح تحول اقتصادی و تاثیر آن بر زندگی كارگران

http://www.syndicavahed.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=338

http://www.syndicavahed.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=362&Itemid=9

 

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2011/03/blog-post.html

8- از روی سایت بر داشته شده است  

؟ http://www.ariansteel.com/AllFolders/News/IndustryNewsDetailes.jsp?NewsID=807279

 9-  مخالفت کارگران با پیش نویس قانون جدید کار

 10 - توافق کارگران و کارفرمایان برای اصلاح قانون کار http://www.aftabir.com/news/view/2011/nov/16/c2_1321447014.php/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86

واگذاري کارت اعتباري کارگران از فردا

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/43112/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7

 

 11- اصلاح قانون كار با رويكرد كار شايسته اجتناب‌ناپذير است!

 http://khabarfarsi.com/ext/1582636

12-  معرفي هيات امناي سازمان تامين اجتماعي

http://www.fardanews.com/fa/news/107827/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A

 

 13- از روی سایت برداشته شده است  http://hamshahri.net/News/?id=114950

 

14- تعلیق در پرداخت حقوق بازنشستگان صنعت فولاد

 http://aftabnews.ir/vdcj8vev8uqex8z.fsfu.html

15- خبر وعده کارت اعتباری کارگران (10/2/1390 )

http://www.tadbironline.com/SC.php?type=component_sections&id=7&t2=DT&sid=16

16- آغاز واگذاری کارت اعتباری به کارگران ایران

http://www.voanews.com/persian/news/Iran-Credit-2011-08-31-128858118.html

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.