تفريح المسائل، اثر تازه هادی خرسندی ماندگار یادگاریست برای همه فصول و همه سالها
03.04.2021 - 08:52
تفريح المسائل، اثر تازه هادی خرسندی ماندگار یادگاریست برای همه فصول و همه سالها.
هادی خرسندی این بار حکایت بستر جهلی را که جمهوری آخوندی درآن جاریست با فریاد بلند طنز بگوش هر انسان هنوز انسان مانده، هر آدم شنوا، و حتی کرهای مصلحتی نیز میرساند.
در خواندن این تفریح المسائل چشمان خواننده مدام سرشار از اشک است . یک چشم از شدت خنده که مشخصه طنز نایاب هادیست و چشم دیگر مالامال اشک حسرت از تماشای مخافت جهلی که این ملت خودرا بان گرفتار ساخته.
این کتاب در واقع ادعانانه عنوان نشده ایست علیه پوکی اندیشه و بی کفایتی و زبونی خود روشنفکر خوانده های عصر سیاه ایران که این جماعت نه زحمت خواندن لاطلائات خمینی را بخود دادند یا اگر دادند شرف و شهامت بازگوئی و روشن سازی ذهن ملتی را که در دامان آن مفت خورده و خوابیده بودند يافتند. هادی با همین کتاب که در زنجیر کتاب ناخوانی غریبستانی ها شاید تیراژی آنچنان نداشته باشد که بحق درخور آنست ، اما فارغ از کمیت ها یک تنه بمقابله سیل جهل میلیون اندر میلیونی انتشارات مروج جهل جمهوری آخوندی میرود و سرفراز از این مقابله نابرابر بیرون میاید.
شاید پاره ای قدوسی مآب های وطنی ایراد بگیرند که این چه کلماتیست که خرسندی استفاده کرده ؟
چرا بجای آن صاحاب مرده سه تا نقطه نگذاشته؟
اما نه، نه، نه قربان، هادی دقیقا همان کلمات خمینی و اصحاب اورا ترجمه کرده و گذاشته جلوى رويتان تا شرمتان شود كه خودرا راهنما و راهگشاى مردم خوانديد..
همان كلمات را که شما با فریبکاری و جبونی بجایش سه نقطه گذاشتید و بنام آیه های آسمانی بخورد مردم خود دادید!
و در اين راه هادى خرسندى روى دست خودش بلندشده.
تفریح المسائل بنای خردیست که بر ویرانه های جهل بنا میشود تا بماند و بماند.
 
 
 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی
برگرفته از:
فیسبوک نویسنده

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما