برنامه همکاریهای جامع بیست و پنج ساله ایران و چین

مصاحبه مهناز قزللو با دکتر سیما موتمن
اقتصاددان و مدیر مرکز مطالعات اقتصادی کشورهای توسعه یافته و نوظهور
موضوع: برنامه همکاریهای جامع بیست و پنج ساله ایران و چین
منبع: 
https://youtu.be/A-1b_wXxF7w
برگرفته از: 
https://youtu.be/A-1b_wXxF7w
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: