اگر سازنده نیستی، خاموش باش

برخی میپندارند از هر آب گلالودی باید بهره بگیرند. امروز به شاهزاده رضا پهلوی و جناب آهی زخم زبان میزنند و فردا به هرکس دیگری که ممکن است جنبش ایرانیان را هماهنگ کند

 

برخی میپندارند از هر آب گلالودی باید بهره بگیرند. امروز به شاهزاده رضا پهلوی و جناب آهی زخم زبان میزنند و فردا به هرکس دیگری که ممکن است جنبش ایرانیان را هماهنگ کند

هرکسی از این و‌آن بد بگوید تفرقه انداز است و نامفید و هرکسی همسدایی ایجاد کند پرارزش و سازنده

قانون اساسی، در دو چهار چوب نوشته شده، برنامه فروپاشی و ابزار مورد نیاز به شماری از جوانان داده شده، تجمعات اعتراض آمیز و نامه پرخاش یا درخواست کمک به سازمان های بین المللی و مقامات گوناگون نوشته شده، احزاب متشکل اند و بس بیش

همه و‌ همه خوب است ولی تا زمانیکه ایرانیان درون مرز اعتراضی گسترده نکنند وارد گامه پسین نتوان شد و چپاولگران ایران را ترک نخواهند کرد

پس بیاییم وقت را به پرتاب سنگ و کلوخ بیکدیگر تلف نکنیم زیرا مساله امروز ایران، تعیین نوع حکومت آینده نیست بلکه آزادسازی ایران است

پویش “نه به جمهوری اسلامی” برای هم آوایی و پیاده کردن روش‌های اعتراض بدون خطر جنبشی است سازنده که میتواند به جبه ای ملی تبدیل گردد

بیاییم به کارها بیخطر بیاندیشیم زیرا عملیات خشونت پرهیز خودبخود همه گیر خواهد شد

برگرفته از: 
https://t.me/denpersiske
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: