وضع اپوزسیون ما و عادت زشت بدگویی

من نیز به نوبه خود هر کسی‌ که از این و آن بد بگوید را سرزنش می‌کنم ، زیرا هر گونه بد گویی تنها در جهتِ بقای نظام و مغایر با منافع ایران و ایرانی است . برخی امروز به شاهزاده رضا پهلوی و جناب شهریار آهی زخم زبان میزنند و فردا به هرکس دیگری که ممکن است جنبش ایرانیان را هماهنگ کند

هم میهنان بسیار ارجمند درود

یکی‌ از میهن پرستان خوش نام کلیپ پیوست را بسیار بجا فرستاده ا‌ند و نامش را گذاشته ا‌ند : وضع اپوزسیون ما و راحتی خیال آخوندها

من نیز به نوبه خود هر کسی‌ که از این و آن بد بگوید را سرزنش می‌کنم ، زیرا هر گونه بد گویی تنها در جهتِ بقای نظام و مغایر با منافع ایران و ایرانی است

 برخی امروز به شاهزاده رضا پهلوی و جناب شهریار آهی زخم زبان میزنند و فردا به هرکس دیگری که ممکن است جنبش ایرانیان را هماهنگ کند

 هرکسی چه بی‌ دلیل و چه با دلیل از این و‌آن بد بگوید تفرقه انداز است

 بیاییم زمان را به پرتاب سنگ و کلوخ بیکدیگر تبه نکنیم زیرا مساله امروز ایران، تعیین نوع حکومت آینده نیست بلکه آزادسازی ایران است

 پویش “نه به جمهوری اسلامی” برای هم آوایی جنبشی است سازنده که میتواند به جبه ‌ای ملی تبدیل گردد 

  ارادتمند

مهران مقدس

https://kanoonfarhangparsi.com/
Present a gift to your city. Iranians are proud to present a replica of the Cyrus the Great Cylinder as a gift . to your city. It is the first declaration of human rights in history.
kanoonfarhangparsi.com
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: