هجوم به کلاب هاوس؛ اصرار جمهوری اسلامی برای حذف منتقدان در همه جا