گاز طبیعی در ایران و در پهنه جهانی

در این نوشتار با بررسی گاز طبیعی، صنایع وابسته به آن، نقش کنونی و آینده آن در جهان و اقتصاد ایران نشان می دهیم که چگونه سیاست های فرصت سوز حکومت جمهوری اسلامی از آغاز تا به حال، نسل های کنونی و آتی کشور را از مواهب و مزایایی که با به کارگیری سیاست های واقع بینانه و مبتنی بر منافع ملی ایران در زمینه منابع گار طبیعی ممکن بوده اند، محروم نگه داشته است.

۱. مقدمه

در این نوشتار با بررسی گاز طبیعی، صنایع وابسته به آن، نقش کنونی و آینده آن در جهان و اقتصاد ایران نشان می دهیم که چگونه سیاست های فرصت سوز حکومت جمهوری اسلامی از آغاز تا به حال، نسل های کنونی و آتی کشور را از مواهب و مزایایی که با به کارگیری سیاست های واقع بینانه و مبتنی بر منافع ملی ایران در زمینه منابع گار طبیعی ممکن بوده اند، محروم نگه داشته است.

ایران با داشتن ۱۶،۱ تریلیون متر مکعب ذخایر قطعی، در جایگاه دومین دارنده منابع گاز طبیعی جهان ایستاده است. اما سهم ایران درتجارت جهانی گاز طبیعی ناچیز و نزدیک به صفر است. ناکارآمدی در مدیریت کلان اقتصادی، مایع از دست رفتن فرصت های توسعه اقتصادی، تباهی کیفیت زندگی مردم، حاتم بخشی درآمدهای ناشی از منابع گاز به حامیان واقعی و ظاهری حکومت در عرصه جهانی و برون رفت ایران از صحنه رقابت بین المللی گاز شده اند. سیاست های ماجراجویانه و تنش زای حکومت جمهوری اسلامی ایران در منطقه نفت و گاز خیز غرب آسیا، رویاروئی مستمر با کشورهای غربی و رقبای منطقه ای را به دنبال داشته است که مانع سرمایه گذاری لازم برای شکوفایی صنعت گاز طبیعی ایران شده است. سیاست نسنجیده و سرسختانه حکومت جمهوری اسلامی در برابر واقعیت های آشکار اقتصادی، منطقه ای و تاریخی، درحالیکه به زیان حال و آینده ایران است، برای کشورهای رقیب و همسایگان فرصت جو، سودمند و فرصت آفرین بود.

توضیح لازم اینکه، با وجود گوناگونی و اهمیت فراوان منابع انرژی دیگر درحال و آینده دنیا و کشورما، چه از جهت مزایای اقتصادی و مالی و چه از جهت جنبه ها و آثار زیست محیطی مختلف آنها، بررسی حاضر تنها متمرکز بر گاز طبیعی است و فرصت هایی که از رهگذر سوء مدیریت کلان آن در کشور ما، از دست رفته و می رود، هرچند سوء مدیریت در یکایک منابع انرژی و اقتصادی کشور نیز نمایان هستند.

 

 متن کامل این مقاله را در فرمت پی دی اف بخوانید

 گاز طبیعی در ایران و در پهنه جهانی با فرمت پی دی اف

 

منبع: 
امیل رسیده
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: