واکسن مشروط به شرکت در انتخابات، جنایت علیه بشریت است!

حکومت اسلامی می خواهد کارکنان ادارات و شرکت ها را از محل کار به مراکز رای گیری برده و دریافت واکسن را مشروط به مهر رای به حکومت اسلامی در شناسنامه نماید!
این اقدام حکومت اسلامی، سیاست آشکار قتل عام مخالفین نظام، و بمثابه جنایت علیه بشریت شناخته می شود.
 
 

حکومت اسلامی می خواهد کارکنان ادارات و شرکت ها را از محل کار به مراکز رای گیری برده و دریافت واکسن را مشروط به مهر رای به حکومت اسلامی در شناسنامه نماید!

سیاست جنایتکاران حاکم، قرار دادن جامعه شهروندی بر سر دوراهی انتخاب مرگ توسط کرونا، یا تائید نظام و مردن تدریجی است.

این اقدام حکومت اسلامی، سیاست آشکار قتل عام  مخالفین نظام، و بمثابه جنایت علیه بشریت شناخته می شود.

برای جامعه شهروندی ایرانی، راهی جز قیام ملی و تدارک انقلاب سوم در ایران، متصور نیست. ملت خود در تدارک پاسخ دندان شکن به حکومت اسلامی است، اما وظیفه ما برونمرزیان کدامست؟

از جهانیان بخواهیم تا این 1) سیاست وقیح و ضد انسانی حکومت اسلامی را محکوم کرده، 2) اعتبار سیاسی گماشتگان رژیم تروریستی – مافیائی در مجامع بین المللی لغو گردد، و 3) سفیران رژیم تروریستی، توسط کشورهای عضو سازمان ملل از کشور خود اخراج شوند.

رای ملت ایران، سرنگونی حکومت اسلامی است!

استقلال آزادی جمهوری ایرانی

مرگ بر حکومت اسلامی

تریبون ایران

10.04.2021

www.tribuneiran.org

منبع: 
تریبون ایران
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: