بیانیه‌ جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران در حمایت از مبارزه بی وقفۀ بازنشستگان

اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ی بازنشستگان تامین اجتماعی در اکثر شهرهای بزرگ ایران نمایانگر فشار غیر قابل تحملی است که بر آن‌ها وارد می‌شود. آن‌ها شجاعانه با شعارهای «ما دیگه رای نمی‌دیم، دروغ خیلی شنیدیم»، «بی‌عدالتی دیدیم دیگه رای نمی‌دیم» و «کارگر زندانی، معلم زندانی، اسماعیل گرامی آزاد باید گردد»، که شعار اکثر مردم ایران است به دروغ و بیعدالتی تاخته‌اند.

بیانیه‌ جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

در حمایت از مبارزه بی وقفۀ بازنشستگان

 

هم میهنان گرامی،

بازنشستگان از تاریخ ۲۳ آذر ماه سال گذشته تا به امروز بی‌وقفه دست به اعتراض و تجمع زده‌اند. علیرغم سرکوب وحشیانه تجمع آنان در ۱۷اسفندماه روبروی وزارت کار، بازنشستگان حتی یک قدم عقب نشینی نکرده اند. دلیل این اعتراض ها و تجمع ها روشن است. زحمتکشانی که قسمت اعظم عمر خود را صرف ساختن کشور و بهبود زندگی مردم این سرزمین کرده اند، از تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود عاجزند و به جای اینکه دوران بازنشستگی را با آرامش و آسایش زندگی کنند، مجبورند برای تامین نان شب و سقفی برای امنیت و آرامش همچنان در مبارزه‌ای طاقت‌فرسا جان و امنیت خود را به خطر اندازند.

سرمایه‌ی صندوق تامین اجتماعی که از کم کردن حقوق این عزیزان برای تامین زندگی آنها در زمان بازنشستگی تامین می‌شد، با دزدی ها و اختلاس‌های نجومی به تاراج رفته است. از طرف دیگر تورم افسار گسیخته قدرت خرید این عزیزان را بطور تصاعدی کاهش داده است بطوری که اکنون اکثر یت قریب به اتفاق بازنشستگان ما زیر خط فقر زندگی غیرقابل تحملی را می‌گذرانند.

اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ی بازنشستگان تامین اجتماعی در اکثر شهرهای بزرگ ایران نمایانگر فشار غیر قابل تحملی است که بر آن‌ها وارد می‌شود. آن‌ها شجاعانه با شعارهای «ما دیگه رای نمی‌دیم، دروغ خیلی شنیدیم»، «بی‌عدالتی دیدیم دیگه رای نمی‌دیم» و «کارگر زندانی، معلم زندانی، اسماعیل گرامی آزاد باید گردد»، که شعار اکثر مردم ایران است به دروغ و بیعدالتی تاخته‌اند.

بازنشستگان ما در عرصه مبارزه صنفی و حقوقی خود نقطه اتصال اکثر گروه ها صنفی و اجتماعی هستند که بیشترین ضربه را از استثمار و استبداد حاکم بر کشور ما متحمل شده اند. کارگران، کارمندان، معلمان، ارتشیان، پرستاران، زنان و اکثر قریب به اتفاق مزدبگیران به یک نقطه مشترک برای گرفتن حقوق خود که همانا اعتراض و مبارزه متحد بر علیه رژیم حاکم است رسیده و دریافته‌اند که همبستگی ملی برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی اولین گام برای پیروزی و سرنگونی حکومت حاکم است.

هموطنان، بیاییم پدران و مادران خود را در این مبارزه نابرابر تنها نگذاریم. با شرکت در این اعتراضات و حمایت معنوی از آنها همبستگی خود را با آنها اعلام کنیم.

جمعیت سوسیال دمکراسی برای ایران ضمن حمایت تمام و کمال از این عزیزان از تمام سازمان ها و تشکل های سیاسی و اجتماعی میخواهد با حد اکثر امکانات به پشتیبانی از این اعتراضات بپیوندند.

 

جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

۲۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۹ آوریل ۲۰۲۱

https://azadivaedalat.com

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: