توصیه به بایکوت نوشتاری ده روزه ؟!

پیشنهاد دارد مدتی آزردگان این کوی ،با توقف نوشتار دست از تفسیر و تحلیل بر خلاف سالیان برداشته ، لب از کلام فرو بندیم و با تعقیب تدابیر حکومت نه چندان بی تدبیر ،در مصاف با دولت « پرزیدنت بایدن » در تخفیف تحریم ها ، چگونگی تدارک انتصخاباتی دیگر که با گزینش مرد میدانی از نوع مورد تائید ؟ در همین نزدیکی ها ست ، بیش ازاین عرض خود را نبریم !

بسیار می توان گفت  و نوشت البته درد مندانه برآمده از میهن دوستی و مردم خواهی - آنهم در این موقعیت که فضا ی تبادل باور و اندیشه ها را آگاهانه (البته بطورموقت و استثنا ئی )  با  هدف ماندن در عرصه قدرت توام با برتری جوئی و سهم بری سیری نا پذیر، با کم و کیفی مشخص  مدیریت مینمایند   و  به دلایل بسیاربطور نسبی مسدود ش نساخته اند / نمونه دلایل این تدبیر زیرکانه : محک زدن توان ، اعتبار و نفوذ دگر اندیشان  از نوع مخالفین اصولی و معتقد به منافع ملی در درون کشور با نگاه و بینشی سازمان یافته  در مسیر تقویت پایگاه خود در میان منتقدین / که میگویند کجاست ازادی بیان و قلم از نوع حد اقلی و قطره چکانی در رابطه با  ضروزت تظاهر به رعایت این اصل آمده در قانون اساسی با همه چند وچون / انهم در این هنگامه نشست با ایادی شیطان بزرگ در همین روزها در وین  برای خلع سلاح انان در این باب !!......  اما با همه این احوال این فضا سازی محدودیتهای خود را دارد و بد فعات  با همه تلخی ها و بازی خوردن های آگاهانه، آزموده ایم .

  تصویر نه چندان اغراق اما طنز گونه «ابراهیم نبوی» را در« سایت زیتون» و یا عینا در «همین رسانه معتبر و در دسترس » بیابید و مطالعه کنید که بدون تعارف بیانی از واقعیت و حقیقت و در نوع خود صریح و بی پرده بنظر می رسد / که تضعیف کننده کوشش ها در مسیرآگاهی مردمان گرفتار معاش وهمینطور  در خواص محافظه کار قابل رویت در هر گوشه و کناری میباشد /  باید که  گوشه چشمی به آن داشت و با نوعی همراهی مدتی «برسم بایکوت »  که خود در این وانفسا میتواند اعتراضی مدرن بشمار آید / از تحلیل و نوشتن فرود آئیم تا عملا بر تنور فضا سازی جماعت رند آبدیده بطول 4 دهه مستقر در مر کز قدرت با همه نا توانی ها که شهره آفاقشان کرده ندمیم .

نوشته اخیراز دل برآمده  این چهره شناخته شده هزینه پرداز   ،با  اثر بخشی خاصی همراه و « لاجرم بر دل می نشیند »

ایشان  از بد حادثه باهمه دلبستگی به مردم و کشورش  به ناچار ترک یار و دیار کرد و سنوات عمرمفید ش را در پی بسامان نرسیدن دوران اصلاحات و برنامه های «محمد خاتمی »  مشابه ملیونهاهموطن دیگرمان  « روزگار پر آب و چشم » را دور از وطن با همه دلتنگی ها می گذراند - که یادش بخیر !در فعالیتهای اجتماعی – فرهنگی آن دوران و قبل آن مدتها در بخش هنری بنیاد  همراه بودیم و خوب می شناسمش /و «احمدی نژاد »با آمدنش بسیاری امیدها را نقش برآب کرد و بی تابانه مغایر عمل کرد گذشته اش میگوید و امروز به دیار مان رفته و استقبالی سازمان یافته پرسش برانگیز ........... بگذرم و بهمین مختصر بسنده  

 پیشنهاد دارد مدتی  آزردگان این کوی ،با توقف نوشتار «دست از تفسیر و تحلیل بر خلاف  سالیان برداشته ، لب از کلام  فرو بندیم » و با تعقیب تدابیر حکومت نه چندان بی تدبیر ،در مصاف با دولت « پرزیدنت بایدن » در تخفیف تحریم ها و تفاهمی مشکل برای رسیدگی به دردهای روز افزون ملت به جای تبلیغ و جلب شیعیان منطقه که گرفتار تر از ایرانیا نند با عنوان صدور انقلاب که صرفا نامی از ان مانده  ؟ همچنین پرهیز از توسعه تسلیحاتی و.....     چگونگی تدارک انتصخاباتی دیگر که با گزینش مرد میدانی البته میان سال بفر موده !در همین نزدیکی ها ست ، مدتی به جای تولید مصرف کنندگی پیشه سازیم  !

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: