همایش نه به جمهوری اسلامی 25 آوریل

همایش 25 آوریل جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران یکشنبه ، ۵ اردیبهشت برابر با 25 آوریل سال 2021ساعت 8:30 بعد از ظهر به وقت ایران برابر با 6 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکز...

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: