بررسی وضعیت انتخاباتی پاسداران، اصولگرایان، احمدی نژاد، اصلاح طلبان

مسائل گذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه
گفتگوی‌ کوروش‌ پارسا و ‌حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی‌ و روزنامه نگار ساکن تهران در‌مورد:
بخش اول: توسعه ‌پیمان نامه ایران و چین،
توسعه در جمهوری اسلامی، ملزومات توسعه
خام فروشی توسط جمهوری اسلامی
بخش دوم: ویژه انتخابات
بررسی وضعیت انتخاباتی پاسداران، اصولگرایان، احمدی نژاد، اصلاح طلبان
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰
https://rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: