مدل سازی در فرهنگ‌ سیاسی ایران: دوگانه جمهوری و‌ پادشاهی

مسائل گذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه
گفتگوی‌ کوروش‌ پارسا و‌ محمود تجلی مهر فعال سیاسی و پژوهشگر علوم اجتماعی در مورد:
مدل سازی در فرهنگ‌سیاسی ایران: دوگانه جمهوری و‌ پادشاهی، مدل سازی سوسیالیستی و دمکراسی صادراتی، ایدئولوژی دگماتیک و‌ ایدئولوژی باز ‌و منعطف
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰
https://rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: