علی خامنه‌ای می‌گوید پیشنهادهای آمریکا 'غالبا تحقیرآمیز است'