در آ نسوی پرده ؟!

ملخص کلام اینکه :اگر درایتی درساختارحکومت با همه تضاد های مستمر درونی باقی مانده باشد، الزاماتصمیم گیرندگان اصلی بدون فوت وقت که آثار منفی خود را در پی می آورد ،خواهان مذاکره ای همه جانبه در باب کانونهای بحران منطقه ای و هسته ای می شوند ورضایت نخواهند داد که ملت آزرده و نگران از عملکرد 42 ساله ، بیش از این دردلهره و روز مره گی بماند .

نگاهی  به چگونگی باور ها و تصورات توهم گونه رژیم در مصاف با واقعیت ( ضیاء مصباح )

  دولت بایدن حتی قبل از انتخاب وعده بازگشت به برجام و مخالفت با سیاست «فشار حداکثری»  را جزو برنامه های خود اعلام نمود که برای نظام فاقد برنامه و نظم ، انتظاراتی را ایجاد کرد .

 منتخب منضبط اما سالمند و محتاط  حزب دمکرات و تیم مجرب وی  ، با توجه به‌ مصالح ملی میهن خود و از طرفی توقعات متحدین عرب و اسرائیل ، نمایندگان کنگره و سناتورهای  جمهوری خواه ، لابی با نفوذ و فعال ایرانیان خارج از مام میهن  ، در نظر گرفتن موضوع موشک‌ها و نیروهای نیابتی ،چگونگی رعایت  حقوق بشر با شناخت ویژگیها ومحصول 4 دهه حضورجماعت  در صحنه اقتدار ، توسل به دشمن پنداری و شعارنابودی  ،عدم مذاکره مستقیم،پافشاری برلغو یکسویه کلیه تحریمها و راستی آزمائی ، آنطور که بقول نماینده حکومت لیست ها تنظیم نموده اند !

 مسیری پر فراز و نشیبب بر خلاف انتظار حاکمیت تمامیت خواه که امر را برخود مشتبه دیده ، آنهم با توسل به  غنی سازی 60درصدی که امریکائیان باوقوف به چگونگی ها موثرش نمی بینند ،در عمل برنامه و سیاست روشنی را البته با ادبیات مناسبی در پیش گرفته و اعلام نموده اند.

(این تصویر نباید حمل بر تائید عملکردهای منفی و سلطه طلبانه شیطان بزرگ باشد )

در این میان اصولگرایان همگام با استمراریون با مصوبه«اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» تلاش مینمایند که قدرت نظام درمذاکرات را افزایش ،بهره برداری سیاسی و انتخاباتی اصلاح طلبان را با همه بی اعتباری در افکار عمومی انهم در این غوغا و وانفسا !با رندی و زیرکی های خاص خود ،خنثی کنند.

 تیم سیاسی دولت - ساده انگارانه می پندارد با تمهیدا تی تحریم‌ها  لغو و برجام  به یادگار باقی میماند ، در حالیکه  وزیر خارجه دولت بایدن توافق با حکومت رابا این کم و کیف  بر خلاف برداشتهای اولیه - زمان بر  و خواهان توافقی طولانی  ،بنیادی و گسترده با دولت بعدی میباشد ،هر چند میداند که اقتدار اصلی در اختیار دولت نیست .

مهمتر اینکه پیشگامی اقتصادی ،سیاسی و نظامی آمریکادر رابطه  با چین نبایستی به تهدید بینجامد  و به لحاظ «راهبرد سیاست خارجی » ضروری بنظر میرسد که تکلیف را با رژیم مستقردر کشورمان شاید بنمایندگی ملت در بند !؟ یکسره نماید ،زیرا چین در حال سلطه بر بازار و اقتصاد آمریکابوده و فرصتی در این باب برای اتلاف وقت و مذاکرات صوری ، تکراری وبی حاصل ،نمی ماند .

 بایدن با توجه به تجربه اروپا و  پیشینیان حزبش ، در راهبرد دیپلماسی با حکومت ایران بنظر میرسد این راه را مجددا طی نخواهد کرد ،انچنانکه همزمان با نگارش این مکتوب  

«سالیوان مشاورامنیت ملی آمریکا می‌گوید: تا زمانی که ایالات متحده از بازگشت کامل حکومت ایران به تعهدات برجامی اطمینان حاصل نکرده هیچ تحریمی لغو نخواهد شد»

ملخص کلام اینکه :اگر درایتی درساختارحکومت با همه تضاد درونی باقی مانده باشد، الزاماتصمیم گیرندگان اصلی بدون فوت وقت که آثار منفی خود را در پی می آورد ،خواهان مذاکره ای همه جانبه در باب کانونهای بحران منطقه ای و هسته ای  می شوند ورضایت نخواهند داد که  ملت آزرده و نگران از عملکرد 42 ساله ، بیش از این دردلهره و روز مره گی بماند .

منبع: 
اخبار و گفته ها ییکه در وسایل ارتباط جمعی ظرف 24 ساعت گذشته آمده است
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: