سپاسگزاری از شاهزاده رضا پهلوی

سخنان اخیر شاهزاده رضا پهلوی دریچه امیدی است برای آن دسته از ایران گرایانی‌ که در راه همبستگی‌ ملی‌ از خود گذشته ا‌ند. میهن پرستانی که به بینش، هوش، خرد و آگاهی شاهزاده از چگونگی رویدادها، توانایی‌ها و دستمایه ها اطمینان و

 

هم میهنان بسیار ارجمند درود

 

سخنان اخیر شاهزاده رضا پهلوی دریچه امیدی است برای آن دسته از ایران گرایانی‌ که در راه همبستگی‌ ملی‌ از خود گذشته ا‌ند. میهن پرستانی که به بینش، هوش، خرد و آگاهی شاهزاده از چگونگی رویدادها، توانایی‌ها و دستمایه ها اطمینان و اعتماد دارند.  

 

شاهزاده والا مقام ندای ملت خود را خوب شنیده ا‌ند. ملت زیر ستمی که با فریاد “رضا شاه روحت شاد” درخواست سر برکشیدن یک رهبر دلسوز و توانمند را دارد تا ما را به آرمان خود که یک همه پرسی‌ آزاد است برساند.

 

کدامین ایرانی ای را میشناسید که  همانند شاهزاده، با وجود خطر جانی از سوی دشمنان داخلی‌ چیره شده بر نیابوم ما، اعلام آمادگی خلبانی‌ برای جنگ با دشمنان ایران داده باشند؟

 

کدامین مبارزی را میشناسید که با وجود ملیون‌ها هوادار چشم به اکتساب قدرت نداشته باشد؟

 

توجه داشته باشیم که پیش از براندازی جمهوری اسلامی، ما به یک گروه رهبری با یک هماهنگ کننده مقتدر همانند فرانکو در اسپانیا نیازمندیم و پس از فروپاشی به یک ایران بان آزادیخواه. اما نمیتوانیم توقع داشته باشیم که یک شخص هر دو این فروزه ها را یکسان در خود داشته باشد

 

این فرزند برومند، آزادی خواه و از خود گذشته شاهنشاه آریامهر و شهبانو فرح پهلوی کار‌ی بسیار خردمندانه‌ انجام داده اند که برای برون آمدن یک هماهنگ کننده مقتدر، خود را هم سطح سایر رزمندگان کرده ا‌ند. 

 

شاهزاده با سخنان اخیر خود فضایی ایجاد کرده اند که رهبران بالقوه و رزمندگان راستین و دلسوز و مقتدر، خود را نشان بدهند و دست به ابتکار بزنند.

 

این فضا، در‌ها را برای فرایندی باز کرده  است که اندام فرسوده جمهوری اسلامی را میلرزاند زیرا از دل این فرایند  کنش های نو و تاکتیک‌های مبارزه مدنی مناسب شکل خواهد گرفت و ما را چنان بالا خواهد برد که در پی پیروزی نه چندان دور، چشم جهانیان را خیره کنیم و مانند نیاکانمان لیاقت احترام را خود بدست آوریم.    

 

اگر هوادار سامانه جمهوری هستیم باید به این بیندیشیم که ژاپن و بسیاری دیگر از ملت‌های پیشرو، آزاد و خوشبخت جهان دارای سامانه پادشاهی هستند و اگر هوادار سامانه پادشاهی هستیم توجه کنیم که آلمان و چندین کشور دیگر گیتی‌ بدون داشتن یک پادشاه نیز توانسته اند رفاه و امنیت و ثبات داشته باشند.

 

آنچه شاهزاده بدرستی اشاره کرده ا‌ند اهمیت محتوای رژیم است. محتوایی که پروانه نمیدهد قدرت متمرکز شود و یک رئیس جمهور مادام العمر خود خواه یا  یک سلطان خود کامه و یا یک باند تبهکار همچون جمهوری اسلامی به ثمر آورد. 

 

بیاییم توانمندی مبارزه و کارایی دشمنی خود را با جمهوری اسلامی بیافزاییم.  این توانمندی با گسترشهم اندیشی و هماهنگی آکسیون ها با همه دشمنان جمهوری اسلامی و ایجاد یک  پرخاش هم زمان و همه گیر افزوده میشود

 

کنشگران میتوانند پیوند ده درس سودمند و عملی را در زیر بیابند. خواهش میکنم به محتوای آموزش ها توجه بفرمایید و کاری به پیشینه آموزگار نداشته باشید

 

پاینده ایران

مهران مقدس، کانون فرهنگ پارسی ، دانمارک

 

آموزه یک  https://www.youtube.com/watch?v=aaRJIQ7BGdI

آموزه دو  https://www.youtube.com/watch?v=3tJqQC-Pn_s
آموزه ۳  https://www.youtube.com/watch?v=nXjJNThjtbA
آموزه ۴  https://www.youtube.com/watch?v=_JHlafY3kGI
آموزه ۵  https://www.youtube.com/watch?v=pSpGGyhMO_0
آموزه ۶  https://www.youtube.com/watch?v=ultHqWEyzGc&list=PLQFw7ozhkEUmTk22SNZcl2K87io2X90mH&index=8
آموزه ۷  https://www.youtube.com/watch?v=1Xrbn_Ldr6U
آموزه ۸  https://www.youtube.com/watch?v=TmpjLivuoyc&list=PLQFw7ozhkEUmTk22SNZcl2K87io2X90mH&index=10
آموزه ۹  https://www.youtube.com/watch?v=aVIfZmSXi0g
آموزه ۱۰  https://www.youtube.com/watch?v=VWzJ4lE8YKU

 

منبع: 
ایرانگلوبال
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
سپاسگزاری از شاهزاده رضا پهلوی
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پروانه دهید که حواسمان را بدهیم به ایجاد همبستگی‌ و هم اندیشی‌ در مورد چگونگی‌ ایجاد انتخاباتی آزاد که گروهی حقانیت پیدا کنند که کنش‌های پراکنده ما را هماهنگ کنند

عنوان مقاله: 
سپاسگزاری از شاهزاده رضا پهلوی
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب مهران مقدس، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم. اگر آنچه نوشته اید در تلطیف این نوشته تان است:
«...ملت ایران مانند جوجه هایی در لانه با دهان باز در انتظار معجزه ای از سوی ایشان هستند.»
تصویر نظرات رسیده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نویسنده گرامی درود

میان مبارزان راستین بسیاری هستند که خودجوش هستند و دست روی دست نگذاشته اند و چشم براه معجزه ای از سوی شاهزاده نیستند. روز بروز شمار کسانیکه کوشا میشوند افزوده میشود و هرکس

عنوان مقاله: 
سپاسگزاری از شاهزاده رضا پهلوی
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوب پس با این حساب، معلومه که این قبیل سپاسگذاریها حالا حالاها ادامه خواهد داشت که البته اسم صحیحش مداحی و تملق گوییه. چون من تا به حال سپاسگذاری کننده ای ندیدم که خودش و ملتش رو تشبیه به «جوجه!» بکنه
تصویر نظرات رسیده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همرزم گرامی درود

بسیاری از دیدگاه های شما سنجیده و خردمندانه است ولی مبارزه ما باید پویا باشد و سازه هنگام را هم باید به کنش های مبارزه خودمان بیافزاییم.
تصویر محسن کردی

عنوان مقاله: 
سپاسگزاری از شاهزاده رضا پهلوی
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب مقدس. جامعه سیاسی ایران از این گونه «سپاسگذاری ها» که به خاطر حضور ملوکانه تقدیم میشود خاطره خوبی ندارد. دو پادشاه بر اثر این گونه سپاسگذاری ها و تایید های نالازم از موقعیت شان ارزیابی صحیحی نتوا
تصویر نظرات رسیده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مهران مقدس
همرزم گرامی درود
سپاس از اینکه زحمت کشیدید و دیدگاهتان را با من و سایر خوانندگان در میان گذاشتید
در خط نخست مهربانی کردید و نوشتید “سپاس از این که فعالیت میکنید“ . من که کاری نکردم
تصویر محسن کردی

عنوان مقاله: 
سپاسگزاری از شاهزاده رضا پهلوی
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب مقدس. سپاس از این که فعالیت میکنید. اما بعنوان یک مشروطه خواه حضورتان عرض میکنم که این گونه ادبیات آریامهری اگر مرا خوش نیاید مطمئن باشید که دیگر هم میهنان را در اینجا خوش نمی آید. شاهزاده انجام