جو بایدن حکم دادگاه رسیدگی به قتل جورج فلوید را گامی عظیم به سوی عدالت در آمریکا خواند