عربستان سعودی: توافقی قوی‌تر و طولانی‌تر با ایران انجام شود