اعتراض ‌بزرگ آبان چه جهتی را برای آینده ایران ترسیم می کند؟

مسائل گذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه
گفتگوی کوروش ‌پارسا با دکتر کاظم کردوانی دبیر پیشین کانون نویسندگان ایران و جامعه شناس

۱. انتشار فصل نامه علمی ‘سپهر اندیشه’
۲. بررسی ریشه ها، چرایی ‌‌چگونگی اعتراض بزرگ آبان ۹۸ از دید محققانه جامعه شناسانه
۳ . اعتراض ‌بزرگ آبان چه جهتی را برای آینده ایران ترسیم می کند؟
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰
https://rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: