از هر در سخنی / گفته ها و شنیده ها

البته نا گفته نما ناد : ساکنین این دیاراز برهه‌های سخت‌ ترازاین گذشته واین بارهم خواهیم گذشت.
**امروزهموطنمان غیورمان از نظرآگاهی ودرجه تفکر آنهم با دسترسی به رسانه های مجازی با همه ازرد گی ها ، به مراتب نیرومند تر ازگذشته ، در قامتی ملتی پرشور، باسواد، دلسوز ، میهن و مردم خواه ، با تغییرعملکرد سیستم بدون نا بودی مردمان و زیر ساخت ها ،بلا تردید بر همه مشکلات به سرعت فائق خواهد آمد

  اول : بعنوان مقدمه -  شادروان ایرج افشار مینویسد :

ملت، در کشورهای عقب مانده و کشورهای مترقی با هم فرق دارند. در کشورهای عقب مانده منتظرند که مشکلات بدون هیچ تلاشی رفع و رجوع شود و حقوقشان به شکل اتفاقی مطالبه گردد اما در کشورهای مترقی، ملت در پی استیفای حقوق خود هستند و برای رفع کاستی ها تلاش می کنند به همین دلیل بود که ملک الشعرای بهار مکرر می فرمود:" مردمان يا آلت اند يا علت!"

دویم : بعنوان اما بعد - کرونا هر لحظه جان های بسیاری را میگیرد -  در این میان نا خود آگاه یاد چاپلوسی های وزیری فاقد درایت بعنوان  «بهداشت و درمان »  می افتیم که در گذشته نه چندان دور  نامه مینوشت که : «با رهبری داهیانه ات بر کرونا پیروز شدیم » در حالی  که حتی در کشورهای پیشرفته هم خبری از پیروزی نبود.

زمانیکه  در دخالتی سلطان وار - ورود واکسن های انگلیسی و آمریکایی را منع کرد - متملقی در قامت وزیر این نظام فاقد نظم و برنامه ، نوشت : این حرف پدر است‌ مصلحتتان را میخواهد که همان «آلت » موردمقصود ایرج افشار ......

 این روش و منش فرصت طلبانه  - چاکران دربار شاهان را به خاطر می آورد.

«نمکی »که سوگند پزشکی را نیز از یا د برده احتمالا طبق خواسته رئیسش چنین مینماید .

بیقین وی  جزیی از یک کل بی لیاقت است که نه اصول حکمرانی میدانند نه فهم رابطه وکیل و مردم را .

که  بخوبی نشان گر اینکه : کسب رضایت قدرت مطلقه از جان مردم برای انان  با ارزش تر است .

** وقتی فاجعه رخ می دهد عیار حکمرانی بیشتر از قبل عیان می گردد.

 مهارت در کنترل کرونا و تبعات آن «سطح توسعه هر  کشور»  را بعنوان نمونه بسیار گویائی نمایش می دهد.

 ناشایستگان  فاقد صلاحیت تکیه زده بر مسئولیتها - در غیاب آمار قابل اعتماد و رسانه های آزاد، در نقش «رجزخوان هائی حرفه ای » از حاکم مطلقه غیر پاسخگو تمجید میکند ودر کمال خود محوری بدور از اصول اخلاقی و انسانی ، تعیین میکنند کدامین  واکسن حق ورود دارد ......و نهایتا برخلاف همه ادعا و تبلیغات  در پایین ترین رتبه های واکسیناسیون جهانی هم چون دیگر درجات علمی ،اقتصادی ،رفتاری ،اخلاقی و... که محصول 4 دهه حضور در صحنه  توام با جهل و مغرضانه در جمیع جهات میباشد  قرارمیگیرند .

البته نا گفته نماناد : ساکنین این دیاراز برهه‌های سخت‌ ترازاین گذشته واین بارهم خواهیم گذشت.

**امروزوطنمان از نظرآگاهی وتفکرانسانی ، به مراتب نیرومند تر ازگذشته  ، ملتی پرشور،  باسواد،  دلسوز ، میهن و مردم خواه ، با تغییرعملکرد  سیستم بدون نابودی مردمان و زیر ساخت ها بلا  تردید بر همه مشکلات  به سرعت فائق خواهد آمد       «که چنین باد »

منبع: 
اخبار و گفته ها ییکه در وسایل ارتباط جمعی ظرف 24 ساعت گذشته آمده است
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: