مصاحبه مهناز قزللو با خانم فاطمه سپهری کنشگر مدنی - فعال سیاسی

بیانیه درخواست برکناری خامنه ای و تحریم انتخابات
آیا با امضا و انتشار بیانیه چهارده نفری مبنی برکناری خامنه ای، چه انتظاری از وی در پاسخ به درخواست استعفا می رفت؟ از آنجا که امضا کنندگان این بیانیه خواهان تغییر قانون اساسی شده بودند به ویژه در تاکید بر تغییر اصل 177 که مربوط به نقش رهبر حکومت اسلامی است و بحث ولایت امر یا ولی فقیه در آن مطرح است. تا چه حد تغییر این اصل از قانون اساسی در چارچوب وجود این نظام ممکن و عملی است؟
مصاحبه مهناز قزللو با خانم فاطمه سپهری کنشگر مدنی - فعال سیاسی
موضوع: بیانیه درخواست برکناری خامنه ای و تحریم انتخابات

-        آیا با امضا و انتشار بیانیه چهارده نفری مبنی برکناری خامنه ای، چه انتظاری از وی در پاسخ به درخواست استعفا می رفت؟ از آنجا که امضا کنندگان این بیانیه خواهان تغییر قانون اساسی شده بودند به ویژه در تاکید بر تغییر اصل 177 که مربوط به نقش رهبر حکومت اسلامی است و بحث ولایت امر یا ولی فقیه در آن مطرح است. تا چه حد تغییر این اصل از قانون اساسی در چارچوب وجود این نظام ممکن و عملی است؟

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: