بایدن از برنامه آمریکا برای کاهش ۵۰ درصدی گازهای کربنی تا سال ۲۰۳۰ خبر داد